Vassångare 2004-04-22

Vassångare Locustella luscinoides vid Ottenby 22 april 2004. Foto: Ottenby fågelstation.
Denna vassångare fångades i A-fällenätet klockan 09:00. Efter att den släpptes kunde den ses kort i Fyrträdgården. Detta är faktiskt den första vassångare som ringmärkts vid Ottenby fågelstation någonsin.