Svart rödstjärt ssp. phoenicuroides 2005-10-20

Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus av den centralasiatiska rasen phoenicuroides vid Ottenby 20 oktober 2005. Foton: Ottenby fågelstation.

På morgonen den 20 oktober 2005 ringmärktes en svart rödstjärt med karaktärer för den östliga rasen phoenicuroides. Hybrider mellan rödstjärt och svart rödstjärt kan vara mycket lika phoenicuroides men kan här uteslutas då denna fågel bland annat inte har någon ljusare buk och har lång inskärning på handpenna 6. Detta är det tredje fyndet för landet och det första för Ottenby.

 

Vingformel/biometri:
HP1: -43 mm
HP2: -11 mm
HP3: 0 mm

HP4: 0mm
HP5: 0 mm
HP6: 2.5 mm
HP7: 9 mm
HP8: 11 mm
HP9: 15.5 mm
HP10: 16 mm
AP1: 18 mm
PC< HP1: 5.5 mm

Stjärtlängd: 63 mm