Svarthakad buskskvätta 2005-04-16

Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus rubicola vid Ottenby 16 april 2005. Foton: Ottenby fågelstation.
Denna svarthakade buskskvätta fångades i A-fällan 16 april 2005. Detta var den sjätte fångade individen på Ottenby.