Stäppörn 2006-10-10

Stäppörn Aquila nipalensis vid Ottenby 10 oktober 2006. Foton: Ville Fagerström.
Detta var Ottenbys första och - föga förvånande - hittills enda ringmärkta stäppörn.