Turturduva 2006-06-15

Turturduva Streptopelia turtur vid Ottenby 15 juni 2006. Foto: Ottenby fågelstation.
Denna turturduva blev den sista ringmärkta fågeln under den standardiserade vårfångsten 2006.