Berglärka 2007-10-09

Berglärka Eremophila alpestris vid Ottenby 9 oktober 2007. Foto: Ottenby fågelstation.
Två berglärkor fångades i en vadarbur den 9 oktober 2007. Dessa var stationens 12:e och 13:e ringmärkta. Senast arten förseddes med ring på Ottenby fågelstation var 1991.