Kaspisk trut 2007-11-09

Kaspiska trutar Larus cachinnans, adult och 3k, med en gråtrut till vänster. Ottenby 2 november 2007. Foton: Ottenby fågelstation.
Under en tur ut till Västrevet med håv och lampa i ruskvädret, då det tidvis till och med föll snö, fångades hela tre kaspiska trutar in. Två av dem var adulta och en var 3k. Dessa var de första ringmärkta för landet!
Den första adulta fågeln.
Den första adulta fågeln.
3k-fågeln.
3k-fågeln.
Den andra adulta fågeln.
Den andra adulta fågeln.
Alla tre tillsammans.