Rödbena ssp. robusta 2007-11-20

Rödbena Tringa totanus robusta, 1k-fågel vid Ottenby 20 november 2007. Foton: Ottenby fågelstation.
Under kvällen den 20 november 2007 infångades en ung rödbena på Sälön under en av personalens fångstrundor med håv och lampa. Att denna fågel skulle kunna vara en robusta, den isländska rasen av rödbena, misstänktes redan vid själva fångsttillfället och bekräftades därefter i labbet.
 
Följande biometri togs på fågeln:Vinge: 173 mm.
Vikt: 170,0 gr.
Fett: 7
Bill-Head: 77 mm.
Bill-Skull: 53 mm.
Bill-Feathering 43 mm.
Tars (metod B): 49 mm.