Sparvuggla 2007-10-20

Sparvuggla Glaucidium passerinum vid Ottenby 20 oktober 2007. Foto: Ottenby fågelstation.
Detta var stationens nionde märkta sparvuggla.