Strömstare 2007-10-25

Strömstare Cinclus cinclus vid Ottenby 25 oktober 2007. Foto: Ottenby fågelstation.
Denna strömstare hade varit stationär under dagen ute på udden och när mörkret föll sågs den ta nattkvist på en sten och den infångades därefter med hjälp av håv. Strömstaren är sällsynt på Öland och likaså i Ottenbyområdet där endast ett tiotal fynd föreligger. Detta var den första märkta i fågelstationens drygt 60-åriga historia.