Fjällpipare 2008-09-09

Fjällpipare Charadrius morinellus 1k vid Ottenby 9 septenber 2008. Foton: Ottenby fågelstation.
Fjällpipare är ofta mycket orädda och går att komma tätt inpå. Tre ungfåglar höll under kvällen till ute på Schäferiängarna och med hjälp av en håv lyckades personalen fånga in en av piparna. Detta var Ottenbys första ringmärkta fjällpipare.