Jaktfalk 2008-11-19

Jaktfalk Falco rusticolus 1k hona vid Ottenby 19 november 2008. Foton: Ottenby fågelstation.
Denna ståtliga jaktfalk fångades efter mycket möda och slit i en fälla avsedd för duvhök, ute på Schäferiängarna.
 
Vinge: 399 mm. (Adult hane: 352-380 mm, juv hane: 360-388 mm. Adult hona 382-415 mm, juv hona: 399-431 mm (mätt på ca 50 fåglar))
 
Vikt: 1650 g (Hane: 805-1300 g. Hona: 1400-2100 g (mätt på ca 50 fåglar))