Vattenpiplärka 2008-11-01

Vattenpiplärka Anthus spinoletta spinoletta 1k vid Ottenby 1 november 2008. Foton: Ottenby fågelstation.
En vattenpiplärka upptäcktes i lördags strax öster om stationen. Den återfanns senare ute på den västra spetsen på udden och visade sig vara mycket stationär. På samma plats uppehöll sig också en ung forsärla. Vadarburar placerades ut och efter någon timme vandrade så piplärkan och forsärlan in nästan samtidigt. Forsärlan slank ur fällan just när burarna skulle tömmas men vattenpiplärkan kom hela vägen in i ringmärkningslabbet. För nästan exakt ett år sedan ringmärktes stationens två första vattenpiplärkor och endast ett fåtal har ringmärkts i landet.