Ängshök 2010-05-12

Ängshök Circus pygargus 3k+ hona vid Ottenby 12 maj 2010. Foton: Ottenby fågelstation.
Stationens blott femte ängshök i fångsten genom tiderna ringmärktes sent på kvällen den 12 maj och släpptes morgonen efter på Schäferiängarna.