Havsörn 2010-12-15

Havsörn Haliaeetus albicilla 1k vid Ottenby 15 december 2010. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 10:e november fångades en havsörn på fågelstationen. Fågeln var en årsunge (1k), vilket kunde ses på att hela dräkten var juvenil utan ruggränser vare sig i vinge eller kropp. Detta är (troligtvis) första gången arten ringmärks här på stationen.