Mindre sångsvan 2010-11-03

Mindre sångsvan Cygnus columbianus 1k vid Ottenby 3 november 2010. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 10:e november fångades en mindre sångsvan på fågelstationen. Detta var första gången arten ringmärktes på Ottenby.