Prärielöpare 2010-09-16

Prärielöpare Tryngites subruficollis 2k+ vid Ottenby 16 september 2010. Foton: Ottenby fågelstation.

Sedan den 1 september har en prärielöpare rastat på Fyrvägen. På kvällen den 16: e fångades den in under en nattlig runda med håv och lampa. Fågeln var till skillnad från de tre tidigare i protokollen en adult (2k+) individ. Detta syntes bland annat på de adulttecknade vingtäckarna och skillnaden i slitage mellan de olika fjädergenerationerna. Fågeln var tämligen korpulent och befann sig på den övre delen av den fettskala som stationen använder sig av. Löparen är alltså i god kondition och är väl förberedd för vidare flyttning. De tre tidigare individerna ringmärktes den 14 september 1999, den 22 september 2004 och den 12 oktober 2007.