Salskrake 2010-11-30

Salskrake Mergus albellus 1k hane vid Ottenby 30 november 2010. Foton: Ottenby fågelstation.
Den 30:e november fångades en salskrake. Detta är den första ringmärkta för Ottenby. Fågeln könsbestämdes utifrån den generösa mängden vitt på armpennor och större täckare samt vinglängd (196 mm).