Bändelkorsnäbb 2011-07-27

Bändelkorsnäbb Loxia leocoptera vid Ottenby den 26 juli 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Dagen efter fågelstationens 7:e ringmärkta bändelkorsnäbb fångades överraskande nog ytterligare ett ex. Också denna en äldre (2k+) individ, och sannolikt en hona.