Citronärla 2011-07-16

Citronärla Motacilla citreola vid Ottenby den 16 juli 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

I mitten av maj 2011 anlände en citronärlehona till området runt fågelstationen. Inledningsvis sällskapade hon med en manlig artfrände, men när denne gav sig av blev hon ivrigt och långvarigt uppvaktad av en gulärlehane. Paret etablerade ett revir på den sydligaste delen av Schäferiängarna och genomförde en häckning.

I samband med att ungen märktes den 18 juni hittades ytterligare en citronärlhona på platsen! Denna hade mat i näbben och försvann norrut över ängen i sällskap med samma hane som boat med den första citronärlehonan! Den 16 juli, några veckor efter att ungen blivit flygg, fångades en av honorna! Huruvida denna individ var modern till den flygga hybridungen eller den andra honan vet vi tyvärr inte med säkerhet.