Citronärla x gulärla 2011-06-18

Förmodad hybrid citronärla x gulärla Motacilla citreola x flava vid Ottenby 18 juni 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

I mitten av maj 2011 anlände en citronärlehona till området runt fågelstationen. Inledningsvis sällskapade hon med en manlig artfrände, men när denne gav sig av blev hon ivrigt och långvarigt uppvaktad av en gulärlehane. Paret etablerade ett revir på den sydligaste delen av Schäferiängarna och vid ett besök vid boet konstaterades att det innehöll tre rötägg samt en kläckt unge. Frågan vi alla ställer oss rör faderskapet - var det den plikttrogne gulärlan som fick se sina gener utspädda, eller var det citronärlan som hade hunnit före innan han drog mot nya äventyr? Vi tror att ungen är en hybrid, och möjligen har vi stöd i det dåliga kläckningsresultatet (men å andra sidan är det vanligt förekommande med olika fäder till olika ägg inom samma kull).

I samband med att ungen märktes hittades ytterligare en citronärlhona på platsen! Denna hade mat i näbben och försvann norrut över ängen i sällskap med samma hane som boat med den första citronärlehonan! Uppenbarligen hade han en fäbless för östeuropeiskor...