Kungsfiskare 2011-04-04

Kungsfiskare Alcedo atthis vid Ottenby 4 april 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

De inledande veckorna på fångståret 2011 var lugna i de flesta avseenden. Först någon dag in i april steg fångstsummorna, och den 4 april kom den första hektiska dagen. Totalt fångades 416 individer. En kungsfiskare fångades i stationsnäten (nära nog på dagen ett år sedan den senaste, den 5 april 2010) och strax därefter fångades två brandkronade kungsfåglar i Robbansnätet. Den brandkronade kungsfågeln har ökat under 2000-talet, och detta avspeglas också i fågelstationens standardiserade fångst.