Ökenvarfågel 2011-08-16

Ökenvarfågel Lanius meridionalis pallidirostris vid Ottenby den 16 augusti 2011. Foton: Ottenby fågelstation.

Den 11 juli upptäcktes en avvikande varfågel på Bondängen i den nordöstra delen av Ottenbyområdet. Efter närmare studier stod det klart att det rörde sig om en ökenvarfågel av rasen pallidirostris med utbredning i Centralasien. Bondängen är rik på gräshoppor, vårtbitare m.m., och fågeln valde att stanna på platsen under hela sommaren för att där genomföra sin kompletta ruggning. I syfte att dokumentera fyndet och ruggningsförloppet fångades fågeln in den 16 augusti. Som synes på bilderna var fågeln i kraftig ruggning med bl.a. nyligen fällda stjärtpennor.

Fågeln bestämdes till 2k med ledning av fyra kvarvarande juvenila armpennor (näst innersta dock postjuvenil) och två yttre handpennor samt alula. Vidare talar den ljusa tygelteckningen för hona.

Vinge: 105 mm (men p3 och p4 ej utväxta)
Vikt: 50,4 g
Näbblängd (s): 22,4 mm
Näbblängd (f): 15,4 mm
Näbbhöjd (bakkant nostril): 7,6 mm
Tarslängd: 31,8 mm
Tarsbredd (metod A, ovan ring): 3,15 mm
Utförligt ruggkort skrevs.

Detta var Ottenbys och Ölands  första fynd av arten, och sedan tidigare finns tio fynd i landet. Ökenvarfågeln är mycket nära släkt med vår egen varfågel som häckar i landets nordligare delar, och varfågelformernas släktskap är komplicerat och omtvistat.