Om Projektet

Upprop för våra tornseglare!

Bakgrund

Tornseglarna minskar i Sverige och hela Europa och vi vet inte riktigt varför. Det var startskottet för att börja undersöka möjligheterna till att hjälpa dem på traven.
Under vintern och våren 2015 började fler intresserade höra av sig och det visade sig vara tillräckligt stort för att starta upp något projekt.
För att få något att utgå ifrån uppmanade vi alla att under 2015 rapportera in tornseglarhäckningar och under hösten började vi skissa på en fortsättning.
Hösten 2016 träffades några medlemmar för att diskutera medlemsaktiviteter i Västerås och i samband med detta möte startades också projektet officiellt.

Målsättning

Då många frågor om varför tornseglarna minskar och mycket lite data om förekomst och häckningar finns att tillgå blir projektets primära mål att hitta häckningsplatser och metoder för att få tillbaka tornseglare till platser de övergivit.

Metoder

För att få en bättre bild av tornseglarna i Västerås gör vi fältstudier för att hitta lokaler där tornseglarna tidigare häckat, men nu övergivit. Tornseglarna häckar under tegelpannor och där man lägger nya plåttak på lador kommer de inte längre in. Vi vill undersöka möjligheterna att kompensera dessa "naturliga" häckplatser med holkar.

Nuläge

För närvarande är projektet i sin linda och vi famlar lite i mörker för att skapa oss en bild av läget. Dagledigas holkgrupp är involverad och bygger holkar och några projektmedlemmar gör fältstudier för att hitta lämpliga platser att sätta upp dessa på.

Projektansvariga är Johan Karlsson och Erik Westman
Pågående projekt
 

Nyheter

 

Nytt fågeltorn i Hällefors

Det nya fågeltornet vid Hedgårdarna (vid Svartälven väg 786 norr om Hällefors) invigdes 15 september. 25 besökare kollade in "mästerverket" samt tog sig en fika som föreningen bjöd på.

Läs mer
 

Aftonfalk i Fagersta

Lördagen den 1 sep blev sista dagen för aftonfalken i Åvestbo, Fagersta. Det var en ungfågel som då hade varit på plats sedan måndag den 27 aug, i stort sett på samma plats hela tiden. Födan tycks i huvudsak har utgjorts av feta daggmaskar. I lördagens vackra morgonljus hann Leif Lejdelin få en sista bild innan den lättade vid halvtolv-tiden, tog h...

Läs mer

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com