Om Projektet

Upprop för våra tornseglare!

Bakgrund

Tornseglarna minskar i Sverige och hela Europa och vi vet inte riktigt varför. Det var startskottet för att börja undersöka möjligheterna till att hjälpa dem på traven.
Under vintern och våren 2015 började fler intresserade höra av sig och det visade sig vara tillräckligt stort för att starta upp något projekt.
För att få något att utgå ifrån uppmanade vi alla att under 2015 rapportera in tornseglarhäckningar och under hösten började vi skissa på en fortsättning.
Hösten 2016 träffades några medlemmar för att diskutera medlemsaktiviteter i Västerås och i samband med detta möte startades också projektet officiellt.

Målsättning

Då många frågor om varför tornseglarna minskar och mycket lite data om förekomst och häckningar finns att tillgå blir projektets primära mål att hitta häckningsplatser och metoder för att få tillbaka tornseglare till platser de övergivit.

Metoder

För att få en bättre bild av tornseglarna i Västerås gör vi fältstudier för att hitta lokaler där tornseglarna tidigare häckat, men nu övergivit. Tornseglarna häckar under tegelpannor och där man lägger nya plåttak på lador kommer de inte längre in. Vi vill undersöka möjligheterna att kompensera dessa "naturliga" häckplatser med holkar.

Nuläge

För närvarande är projektet i sin linda och vi famlar lite i mörker för att skapa oss en bild av läget. Dagledigas holkgrupp är involverad och bygger holkar och några projektmedlemmar gör fältstudier för att hitta lämpliga platser att sätta upp dessa på.

Projektansvariga är Johan Karlsson och Erik Westman
Pågående projekt
 

Nyheter

 

Pilgrimsfalkarna i Västerås

Torsdag 5 juli var det guidning vid silon i östra hamnen där pilgrimsfalkparet och deras tre ungar håller till. Tubkikarförsedda, kunniga guider bemannade platsen under dagen. Ungarna var då 40 dagar gamla och det fanns en bra chans att få se de första flygningarna. Ett 25-talet besökare på förmiddagen. Fina flyguppvisningar av falkparet men un...

Läs mer
 

Höst- och vinterprogrammet klart

Som fågelskådare är man först att upptäcka små små vårtecken tidigt. En större hackspett som trummar i mellandagarna och mesar som sjunger på skogspromenaden i januari. Baksidan av detta är att vi också blir påminda om den annalkande hösten långt före alla andra. Tornseglare som sträcker söderut kring midsommar, återvändande brushanar och svartsnä...

Läs mer

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com