Rapportkommittén Hälsingland

Sammankallande och rapportmottagare
Stefan Persson
Tönnånger 133
823 92 Holmsveden
070-3426463

Ledamöter
Mats Axbrink, Hudiksvall 
Sven Gustafsson, Ockelbo 
Robert Lindberg, Söderala 
Per-Ivar Persson, Bergsjö