Dalarnas Ornitologiska Förening

Ledamöter

Foto: Lennart Risberg
 

Urban Grenmyr, Falun - ordförande
Är ordförande i Rrk samt rapport- och granskningsansvarig. Är allskådare, gillar mest inventeringar. Ansvarar för doppingar, rördrom, fiskgjuse,havsörn, slag och lappuggla, samt fältsparvar. Skriver inledning och diverse kommentarer i den årliga rapporten, samt faktagranskar innan publicering.

 

Lars Hansson, Orsa - sekreterare och rapportmottagare. 
Lars är musiklärare och den absolut mest aktive skådaren i Ovansiljan. Ståtar med upptäckter som beigekindad skogstrast och amerikansk rördrom, samt mer triviala arter som svartvingad vadarsvala och jungfrutrana. Lars har skådat sedan 1982. Är sekreterare och kontaktman i Rrk. Tar emot rapporter som inkommer på annat sätt än via Svalan. Ansvarar för dykänder och labbar i fågelrapporten.
 

Bertil Rahm, Grängesberg. 

Bertil är lärare i biologi och ekologi på gymnasieskolan i Ludvika. Började skåda i början av 1960-talet. Är inne på andra rundan i Rrk. Skriver månadssammanställning till DOF:s hemsida och ansvarar för rallar – vadare i fågelrapporten.
 

Thomas Möller, Långshyttan. 
Arbetar som arbetsledare på Outokumpu. Är en av de skådare som håller bra koll på Hovranområdet. Har varit intresserad sedan barnsben, men har skådat mer aktivt sedan slutet av 90-talet. Drar gärna land och rike runt. Ansvarar för svanar–ansergäss samt sångare – mesar i fågelrapporten.

 

Magnus Fridolfsson, Borlänge.  
Magnus arbetar på Borlänge Energi och Fågelmyra avfallsanläggning. Började skåda i början av 90-talet på Lusmyren och har efter några flyttvändor till Luleå, Svenljunga och Örebro nu återvänt till hembygden. Gillar alla former av skådning och är snabbstartad när något hett dyker upp i närheten. Ansvarar för hönsfåglar-lommar, skarvar-storkar samt törnskator till finkar i fågelrapporten.

 

Mattias Högberg, Älvdalen

Ansvarar för rovfåglar, måsfåglar-alkor och vädersammanställning i fågelrapporten.
 

Daniel Andersson, Hedemora. 
Utbildad kemist och processtekniker. Flyttade till Dalarna 2011 och arbetar som drifttekniker på Hedemora Energis fjärrvärmeavdelning. Började skåda som sjuåring och har utöver ett par uppehåll på något år vardera skådat sedan dess. Skådar gärna i Hovranområdet men besöker regelbundet de stora fågellokalerna i våra grannlandskap när det är fågeltorka hemmavid. Försöker just nu jobba ihop en gångbar Dalalista. 
Ansvarar för sumphöns till strandskata i fågelrapporten, samt lärkor till trastar.
 

Anders Jerker Dahlin, Leksand. 
Ansvarar för brantagäss till simänder i fågelrapporten.
 

Torbjörn Jansson, Norberg. 
Ansvarar för hackspettar, pärl, slag, hök och sparvggla, nattskärra.

Lars-Erik Nilsson, Borlänge
Ansvarar för naturvårdsarter.

Uno Skog, Falun
--

 

Adress till Rrk Dalarna:

Skriftliga rapporter och frågor angående rrk:s arbete skickas till rrkdalarna@gmail.com eller till
Rrk ordf. Urban Grenmyr, Kapplandsvägen 17, 791 74 Falun. Tfn 070-6978010. E-post urban.grenmyr@gmail.com
 

Hur blir man medlem i RRK och varför?

Numera går det till så att när en plats blir ”ledig”, eller när kommittén känner att den behöver utökas, lämnar man ett förslag till DOF:s styrelse på vem eller vilka man vill ha med. Sedan är det upp till medlemmarna på DOF:s höst eller vårmöte att besluta.
 

Varför vill man då vara med i Rrk – det kan ju innebära mycket arbete och konflikter? Det som är gemensamt för dagens Rrk är ett brinnande intresse för fåglar i allmänhet och för Dalarnas fågelfauna i synnerhet. Det finns ett intresse av att följa utveckling och trender, att hänga med i de nya rön gällande fältbestämningar som publiceras, att själv vara aktiv fältornitolog osv. Dessutom finns det vissa som tycker det är skoj att arbeta med sammanställningar, att jobba bakom datorn eller kanske är speciellt intresserade av vissa arter eller grupper av arter.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com