Dalarnas Ornitologiska Förening

RRKs års- och månadsrapporter

På dessa sidor presenteras RRKs års- och månadsrapporter från Dalarnas rapportområde.
 
Sammanställningarna bygger helt på det som rapporterats in till Artportalen. Av alla observationerna har RRK ”plockat ut” ett stort antal fynd och sammanställt dessa. 
Urvalet av vilka arter som behandlas följer i huvudsak den rapportmall som tidigare gällt i rapporteringssystemet Svalan. En ny rapportmall i Artportalen är under utarbetande.
 
Årsrapporten presenteras först i medlemstidningen Fåglar i Dalarna och sedan här på hemsidan
De preliminära månadsvisa rapporterna publiceras löpande direkt på hemsidan och sedan även i sammanfattning i medlemstidningen.
 

TACK

Alla som rapporterat tackas för sina mycket värdefulla bidrag till kunskapen om Dalarnas fågelfauna! En mycket stor del av den kunskap som finns över Dalarnas fåglar och dess uppträdande bygger på frivilliga rapporter.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com