Dalarnas Ornitologiska Förening

Rapportera

Sibirisk järnsparv. Foto: Daniel Andersson
 

Vad ska man rapportera?

I rapporteringssystemet Artportalen finns inga begränsningar vilka fågelobservationer som ska rapporteras. Observationer av vanliga arter kan visa sig vara viktiga i framtiden för att kunna påvisa till exempel artminskningar. 
 

Rapportmall

Observera: Rapportmall, d v s vilka arter som bör rapporteras är inte klar ännu i Artportalen. Länken fungerar inte just nu 160221. Rrk Dalarna har dock pekat ett antal arter där det finns kriterier för observationer. Dessa finns i rapportmallen.Fortfarande finns även lite av ”70-talssyndromet” kvar, dvs. att vissa rapporter hemlighålls. Tyvärr lever alltså lite av detta revirtänkande kvar och man vill t.ex. ogärna rapportera in ”sina” häckningar av hackspettar, tornfalkar eller ugglor, för att ta ett par exempel. Det kan leda till en skev fyndbild. Kom ihåg att Rrk har tystnadsplikt för fynd av skyddade arter!
 

Hur ska man rapportera?

Alla observationer ska matas in i fågelrapporteringssystemet ArtportalenDe observationer som finns där före 31 januari året efter observationen ligger till grund för den årliga fågelrapporten. En någorlunda bra manual till Artportalen finns här. Det finns också en samlad sida med Vanliga frågor. Det finns även en e-postadress till vilken man kan skicka frågor om Artportalen: Kontakt & support

Om man saknar Internet går det att skicka in sina observationer skriftligt till rapportmottagaren.
 

Observationer som kräver beskrivning: Raritetsrapport

För ett litet antal arter kräver Rrk Dalarna en observationen beskrivs för att godkännas. Det är för att säkerställa kvalitén av observationer av sällsynta, svårbestämda arter eller fynd av art på udda tidpunkt. Det enklaste sättet att se om man ska skriva en beskrivning är att titta på den lista av blanketter som finns under fliken "Mina sidor" till vänster när man loggar in på Artportalen. Om man har krav på ifyllande av blankett finns det en eller flera länkar till observationerna. Om du klickar på en av dessa observationer kommer du till sidan ”Raritetsrapport Online”. Där fyller du i tre steg i uppgifter om observationen (precis som på de tidigare pappersblanketterna). Du kan också bifoga ljud- eller bildfiler till rapporten, eller ange referenser i form av foton på hemsidor eller litteraturhänvisningar. När du är klar skickar du iväg rapporten som automatiskt går till berört rrk och eventuellt vidare till Raritetskommittén (Rk), om den ska bedöma fyndet.

Läs mer om raritetsrapporter!
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com