Dalarnas Ornitologiska Förening

Tips för rapportering i Artportalen

 
 

Rapportera bara sådant som du är säker på!

Om du inte är helt säker på din artbestämning ska du inte rapportera arten eller ange observationen med "Artbestämning osäker". Artportalen kan användas som din observationsbok men informationen i Artportalen ska vara så korrekt som möjligt för att kunna användas vetenskapligt.
 

Skriv antal fåglar i era observationer

Försök att uppskatta därför antalet fåglar som ni sett även om observationen gäller att lägga in ett årskryss eller kommunkryss. Skriv i kommentaren att det är en uppskattning (cirka, minst etc). Om antal utelämnas registreras fyndet som "noterad".
 

Ange så mycket detaljer som möjligt

Ange alltid ålder, kön, aktivitet etcetera i de fall du kan. Ju fler detaljer som kommer in desto mer information kan läsas ut ur Artportalen.
 

Kontrollera dina inlagda observationer

När man lagt in sina observationer i Artportalen kan man på ett mycket enkelt sätt kolla att allt blev rätt. Klicka på fliken "Mina sidor" och på underfliken "Fältdagbok". Då kommer dagens observationer fram i en lista som är lätt att kolla och ändra. Om man lagt in äldre obsar kan man via almanackan bläddra sig fram till rätt datum och kolla även dessa. Upptäcker man något som är fel är det bara att klicka på antalet fåglar i observationen (blå länk). Då kan man ändra eller ta bort observationen.
 

Låt dig inte luras av tidiga fåglar!

Ibland hamnar man lite fel när man försöker artbestämma fåglar. Varje vår får vi in tidiga rapporter på arter som i de allra flesta fall kommer flera veckor senare och som egentligen gäller andra arter. Det kan gälla grönbenor och drillsnäppor i början av april (skogssnäppor), göktytor i början av april (mindre hackspett), lövsångare i början av april (gransångare), trädgårdssångare i slutet av april (gransångare/lövsångare). Rrk Dalarna sätter beskrivningskrav på dessa rapporter och många underkänns. I Artportalen finns dock delvis ett facit för vilka ankomstdatum som är rimliga. Under fliken "Sök fynd"kan ni söka på på en viss art och Dalarna. Ange år eller period. Under "Presentera fynd" finns sedan "Histogram - veckor/dagar". Då får ni en uppfattning om ankomstdatum för just den arten. 

Om du rapporterar en ovanligt tidigt eller sent fynd så ange gärna i kommentarsfältet lite mera fakta kring observationen. Då slipper vi i rrk fundera om det kan röra sig om en felinmatning eller en slentrianmässig felbestämning.
 

Använd kommentarsfältet för ge detaljerad information

När rrk ska sammanställa exempelvis smalnäbbad simsnäppa är det ofta som lokalen anges med Fulufjället. Det är då omöjligt att veta om denna rapport avser samma fåglar där det specificerats vilka tjärnar som simsnäpporna sågs i. Ta för vana att ange detaljer om var ni såg fåglarna i kommentarsfältet. Det gör fyndet mycket mer värdefullt!

Leta lokaler i Artportalen

I rapportformuläret skriv in i rutan "Sök fyndplats" namnet på lokalen. Ofta finns den lokal du vill rapportera från redan i Artportalen. I Manualen kan Du läsa mer om hur ny lokal skapas. 

Undvik att göra nya lokaler om det redan finns godtagbara sådana. Om du inte vill att lokalen ska publiceras är det bättre att dölja fyndet, vilket kan göras om datum anges i rutan "Skydda t.o.m:" Att rapportera från t ex Borlänge kommun är en värdelös rapport eftersom det inte inte går att bedöma om det är samma fågel som någon annan sett på en annan lokal och medför ett merarbete för Rrk.
 

Göra en privat lokal till allmän?

När man gör en ny lokal blir den privat, det vill säga att ingen annan än du kan rapportera på lokalen. Rrk Dalarna kan inte göra lokalerna allmänna så att även andra kan rapportera från den lokalen längre som tidigare kunde göras i Svalan, men Rrk kan skapa en ny allmän lokal med samma namn. Skicka ett mail till rrk.dalarna@gmail.com om du vill att en allmän lokal skal skapas.
 

Har du fått ett äldre fynd underkänt?

Flera skådare lägger in äldre obsar i Artportalen. Om man lägger in en observation av en art med beskrivningskrav så slår vi ihop den observationen med den godkända i Artportalen. Om det är något som inte stämmer med obsen sätter rrk krav på beskrivning av arten. Det kan vara fel datum, fel antal etc. Efter ett tag underkänner rrk obsen om inte ifylld blankett inkommer. Senast 31 januari påföljande år. Kontakta rrk om du är osäker på förfarandet av fynd.

Beskrivning av observation med bifogade bilder

Ibland får vi in beskrivningar av observationer i Artportalen med bilder och nästan ingen text (via Raritetsrapport Online). Bilden visar oftast rätt fågel, men vi efterlyser att ni skriver in omständigheterna kring fyndet och hur andra arter uteslöts. De godkända skriftliga rapporterna blir ett historisk arkiv och bör därför vara så kompletta som möjligt.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com