Dalarnas Ornitologiska Förening

Vad gör RRK?

Järpe. Foto: Peter Olsson
 

Rapportkommittén har DOF:s styrelses uppdrag att varje år sammanställa de rapporter som inkommit från rapportområdet. Dels publiceras dessa i den regionala rapporten som kommer i Fåglar i Dalarna (FiD), dels sammanställs den del som SOF:s Nationella rapportkommitté (Nrk) vill ha och ge ut under namnet Fågelåret (motsvarar de tidigare årsapporterna i Vår Fågelvärld). Vi får även i uppdrag att korrekturläsa den text som kommer i Fågelåret. Vissa år får Rrk ta hand om och sammanställa de inventeringsarter som SOF går ut med, annars utses någon utanför Rrk att göra detta arbete. 
 

Vi granskar de Raritetsrapporter som kommer in och begär även in sådana för vanliga arter. Det behöver alltså inte nödvändigtvis gälla just rariteter, utan kan handla om vanliga arter under ovanlig tid eller i ovanligt stora antal eller på ovanlig lokal. Vissa sällsyntare arter granskas av SOF:s Raritetskommitté (Rk). Även Rrk kan sända vidare rapporter till Rk om vi känner att vi inte har den kunskap som krävs för att göra en korrekt bedömning, eller om kommitténs medlemmar är oense. Även rapportörer kan kräva att deras rapporter granskas av Rk.
 

Ett stort arbete som gjorts är att lägga in gamla rapporter. DOF har ett imponerande arkiv och de rapporter som alltså kom in före starten av Svalan d v s före 2000 håller nu på att registreras. Det krävs stor noggrannhet och det gör att arbetet tar tid. Arter med upp till 100 fynd är inlagda och klara.

Rapportmallen ligger numera helt i Artportalen. Hur Rrk ser på arten, antal fynd (sällsynta arter) samt tidsmässigt förekomst i landskapet Dalarna. Vad som gäller för respektive art kan ses i markeringen som finns intill arten då den presenteras i Artportlen.

Markeringen är en blåtonad ring med ett i inuti ringen. (Klicka på bilden för att visa i full storlek)
Håll muspekaren/ markören ovanför denna, så kan valideringsregel och fyndstatus ses för arten. (Klicka på bilden för att visa i full storlek)
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com