Dalarnas Ornitologiska Förening

Aktuellt

Lördagen den 5:e maj och söndagen den 6:e maj arrangeras Fågelskådningens dag med fågeltornskampen.

BioBlitz Dalarna

I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge

Inventering

I år ska vi inventera knölsvan i Dalarna! 1982 utfördes senaste inventering av arten i Dalarna och då konstaterades 71 häckningar på 55 lokaler.

Kryssa och påverka miljön så lite som möjligt!

Ny fågellokalsguide

En betaversion av verktyget finns nu på våran hemsida, den hittar ni här! 

Vi tar mer än gärna emot synpunkter på förbättringar, nya lokaler m.m.
Läs mer!

Ny studiecirkel!

2018 genomför DOF en studiecirkel som ger dig möjlighet att utveckla ditt skådande. 
Läs mer!

Studiecirkeln innehåller 7 träffar med start 28 februari
Läs mer om cirkelns innehåll!

Nyheter

 
2018-04-19

Ny rapport fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?

Den nya rapporten bygger på resultat från inventeringar gjorda till och med 2017 och är publicerad av BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening i samarbete med Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet och ArtDatabanken vid SLU. Läs hela rapporten här: Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatför...

Läs mer
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

I Dalarna har vi under en lång följd av år varit duktiga inventerare, med ett undantag - nattrutterna. Om man jämför med de jobbiga standardrutterna så görs endast 25 % av nattrutterna mot 75-100 % av standardrutterna. Det är förvånande, då det är trevligt och inte jobbigt att göra nattrutter. Inventeringen i mars är väl tyvärr oftast inte så givan...

Läs mer
2018-04-16
Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv
2018-04-08
Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018
2018-03-11
Årsmöte 11 mars 2018
2018-03-03
Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018
2018-02-28
Nytt nummer av FiD ute!
2018-02-25
Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor
2018-02-24
Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018
2018-02-17
Dalarally 2018 - Resultat
2018-02-11
Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna
2018-02-08
Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike
2018-02-06
Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!
2018-01-30
Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

Artportalen (Dalarna)

Se hur många arter setts totalt här!
Se hur många arter setts under 2018 här!
Se hur många arter setts under 2017 här!
Se hur många arter setts under 2016 här!

 

Se dagens obsar här!
Se skådarligan här! (2018)
Se skådarligan här! (Alla år)
Se fågellokalligan här! (2018)
Se fågellokalligan här! (Alla år)
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com