Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-12-11

DEBATT: Ännu en kungsörn har avlidit av blyförgiftning

Kungsörn. Foto: Ulf Risberg
  • LÄS DEBATTARTIKELN PÅ DALA-DEMOKRATEN HÄR!
  • LÄS LARS CHRISTERS (RÄTTVIKS VILTJOUR) FACEBOOK INLÄGG OM DEN SENASTE ÖRNEN HÄR

Ännu en kungsörn har avlidit av blyförgiftning. Det är den tredje i Dalarna på mindre än ett år. Förgiftning med bly ger avmagring och nervskador. Örnarna förlorar flygförmågan. Klorna drar ihop sig och de klarar inte att fånga byte. Örnarna drar sig undan och gömmer sig. De flesta hittas aldrig. De som hittas utgör bara toppen på ett isberg. Den senaste som hittades satt på vägrenen. Den kunde fångas med händerna. Den var tolv år och ringmärkt som bounge i Älvdalen. Trots veterinärvård kunde den inte räddas. Så är det i de flesta fall med blyförgiftade rovfåglar. Har förgiftningen väl lett till symtom har det redan gått för långt. Det är en utdragen och plågsam process innan fåglarna dör.

  • LÄS OM FÖRSTA SOM HITTADES PÅ DT!
  • LÄS OM ANDRA SOM HITTADES PÅ DT OCH PÅ NATURSIDAN!

Hur får örnarna i sig bly? Jo, de får i sig blyhagel och rester av blyammunition från slaktrester. Därför är blyförgiftningarna mycket vanligare på hösten, under jaktsäsongen, än under resten av året. Sedan flera år är blyammunition förbjudet i våtmarker för att inte änder och gäss ska få i sig blyhagel när de plockar grus för sin matsmältning. Att blyammunition kommer att förbjudas även i andra miljöer är självklart. Det är lika oundvikligt som det var att bly i bensin blev förbjudet trots bilindustrins protester.

Är det ett omfattande problem? Ja! I en finsk studie på 123 obducerade havsörnar var 31 % blyförgiftade. Då ska man veta att det är mycket mindre sannolikt att hitta en örn som är blyförgiftad jämfört med en örn som avlidit t.ex. i trafiken. Det finns inget som tyder på att problemet för kungsörnarna i Dalarna är mindre än för havsörnarna i Finland. Både kungsörn och havsörn har i årtusenden till stor del levt på kadaver. De städar bland självdöda och rovdjursslagna djur. De kan naturligtvis inte se skillnad på jägarnas slaktrester och andra köttrester i skogen.

Frågan är hur många fler rovfåglar som ska dö innan förbud mot blyammunition införs? Diskussioner har förts med jägarorganisationerna på nationell nivå men det har inte lett någonstans. Vi tror att användningen av blyammunition delvis beror på okunskap bland jägare. Det finns många seriösa jägare med stort naturvårdsintresse. Vi vill informera dessa om att blyammunitionen är ett djurskyddsproblem och orsakar rovfåglar stort lidande. Vi vill uppmana naturvårdsmedvetna jägare att på eget initiativ sluta använda blyammunition. Och påverka sina jaktkamrater att göra det samma.

 

Dalarnas Ornitologiska Förening    Föreningen Kungsörn Sverige

Stig-Åke Svensson, ordförande         Börje Dahlén, styrelsemedlem

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
 

Dalakalendern

2018-04-21
Leksands fågelklubb - Vårexkursion vid Limsjön

Lördag 21 april kl. 07

 

Spaning efter de fåglar som kommit tillbaka till Limsjön efter vintern.

Kontakt: Staffan Müller, vitrygg@leksandsfagelklubb.se 070 322 23 45

 

Plats: Samling Norsbro kl. 07 

2018-04-23
Folkare Ornitologiska Förening – Ansta våtmark

Måndag 23 april kl. 18

 

Ansta våtmark - Nyckelby! En nyanlagd våtmark med många sjöfåglar. Spännande lokal! Kanske vi också tar en titt i Hovran!

 

Plats: Samling kl. 18.00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-04-25
Falu fågelklubb - Berguvsspaning vid Falu gruva

Onsdag 25 april kl. 18

 

Vi spanar efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva.

Samling vid utsiktsplattformen kl. 18.00

Ansvarig Rolf Persson, 073-073 15 40, rolf.falun@gmail.com

2018-04-28
Leksands fågelklubb - Vårexkursion Ungdomsprogram

Lördag 28 maj kl. 07

 

Resa till någon bra fågellokal i Leksand.

 

Plats: Samling Norsbro kl.07.00

2018-05-02
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion Backa/Danholn

Onsdag 2 maj kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Samling vid Backa Fritid kl. 18.00.

Anmälan till Urban Grenmyr, 070-697 80 10, urban.grenmyr@gmail.com


2018-05-05
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 5 maj kl. 05-13

 

Vi deltar i Fågeltornskampen och bemannar Norsbrotornet.

07.00 Vandring runt Limsjön med start vid Norsbro. Se utförligare program på hemsidan och annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Aktiviteter för barn och ungdom vid Limsjön på Fågelskådningens dag.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Limsjön 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com