Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under april månad (ca 2700 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Efter en seg marsmånad verkade våren vara på gång, men det fortsatte att gå långsamt med snösmältningen. En vecka in i månaden låg snön fortfarande halvmeterdjup på ställen även i söder. I mitten av månaden kom mer värme, men snön låg kvar på många håll. Sedan gick det fort. Milda nätter, blåst och lite regn fick snön att försvinna och vårfåglarna anlände på bred front. Flockar med trastar samsades med de första svalorna runt den 20:e! Sjöisarna här i söder började ge med sig under månadens sista vecka.

 

Rent allmänt kändes det som om det rapporterades färre svanar och gäss än en normal vår. Dock rapporterades mindre gäng av spetsbergsgäss från runt 15 lokaler. Mest handlade det om ett till knappt tio ex, men vid Limsjön, Leksand, noterades som mest 22 ex. En bläsgås sträckte mot norr vid Grangärde, Ludvika, och några ex sågs vid Flacken, Hedemora. En fjällgås rapporterades den 6.4 från Myrans våtmark i Falun. En [stripgås] rastade vid Flacken den 10.4. Gravand noterades på sju lokaler, men ett par av fynden gäller troligen samma ex.

 

Hybriden stjärtand x gräsand från ifjol var på plats igen i trakten av Mora. Årta hittades vid Aspan, Dala-Husby, Hedemora, och [mandarinand] sågs både vid Holmen, Avesta, och vid Bergsgårdsviken, Falun. En rastande alfågel fanns den 21.4 vid Hälla, Hovran, Hedemora.

 

Ett par rapphöns sågs vid Hedgårdarna, Borlänge. Man får förmoda att det rörde sig om utsläppta ex. Den 29.4 slogs dalarekord när det gäller rastande smålommar – 52 ex räknades in vid Harbacken, Färnäs, Mora. En smådopping fanns den 14.4 vid Frostbrunnsdalen i Borlänge. Gråhakedopping rastade vid Hovran, Hedemora, och vid Väsman i Ludvika, samt var på plats vid Bingsjön i Rättvik i slutet av månaden. En ägretthäger fanns den 23.4 vid Limsjön, Leksand.

 

En brun glada upptäcktes den 14.4 vid Flacken, Hedemora, och drog sig sedan vidare mot Svinesjön. I området däromkring sågs den sedan månaden ut. En röd glada höll till runt Ludvika i början av månaden och sågs på flera lokaler. I slutet av månaden sågs ett ex även vid Stabergsviken i Falun. En stäpphök observerades den 13.4 vid Isaksbo, Avesta, och den 20.4 fanns ett ex vid Hälla, Hovran, Hedemora.

 

Vid Flacken, Hedemora, räknades som mest 1000 tranor den 11.4. Årets första rörhöna dök (?) upp i en liten damm vid Uddparken i Smedjebacken den 12.4. Arten sågs sedan även som vanligt inne i Ludvika vid Kasttjärn och Marnästjärn, men även vid Gårlången. Ett ex fanns även vid Vattenparken i Borlänge.

 

En myrspov sågs vid Harbacken, Färnäs, Mora, den 29.4 och samma dag på samma lokal fanns även en dvärgmås. Samma dag sågs ytterligare en dvärgmås vid Funäsviken i Mora. Från runt tio lokaler rapporterades hökugglor, främst i Malung-Sälen och Älvdalen. Från ungefär lika många lokaler fanns rapporter om lappugglor, tyvärr var två trafikdödade i Orsa. Jorduggla noterades i Borlänge, Säter och Orsa.

 

En kungsfiskare sågs flyga förbi vid Kungsgårdsholmarna i Avesta den 24.4. En härfågel drog en hel del skådare till Fredriksberg, Ludvika, där den uppehöll sig ett par dagar efter upptäckt den 19.4. Ett ex sågs även vid Färnäs, Mora, den 22.4 och ytterligare ett ex den 28.4 vid Sävviken, Fors, Avesta.

Glädjande nog kom flera rapporter om trädlärkor in. Vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika noterades arten vid tre tillfällen. I Ludvikatrakten sågs trädlärka även vid Stensbo och Lönnfallet. Dessutom fanns arten vid Garsåsflyten, Rättvik, och vid Långlet, Mora. Vid Stensbo fanns även ett par skärpiplärkor i början av månaden. Svart rödstjärt fanns vid Lillforsen och Outokumpu i Avesta, vid Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge, Falu gruva, Falun, och Dådran, Rättvik. Många rapporter om ringtrastar kom in under månaden. Svartkråka noterades igen vid Ryhagen i Malung.

 

Hela 265 vinterhämplingar fördelade på tre flockar, sågs den 21.4 vid Näset, Orsa. Månadens enda bändelkorsnäbb rapporterades den 15.4 från Efrikgården i Falun där även två tallbitar noterades samma dag. En tallbit rapporterades samma dag även från Haghed, Falun. En art som för en tynande tillvaro i landskapet är lappsparv. Nu observerades dock två ex vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, ett ex vid Stensbo, Ludvika, två ex vid Lindänget i Orsa samt ett ex vid Venjan, Mora. Ovanligt många rapporter med snösparvar kom in under månaden. Några av de största ansamlingarna var 90 ex den 8.4 vid Hälla, Hovran, Hedemora, 50 ex samma dag vid Sonnboviken, Avesta samt 70 ex dagen därpå vid Hamre, Hovran.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com