Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-10-01

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2016

Inga av nedanstående rapporter är behandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via nya Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats på Artportalen under augusti månad (drygt 1300 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

Månaden började med växlande väder i form av ömsom sol, ömsom skurar. Cirka tio dagar in i augusti blev det blåsigt och temperaturen sjönk ordentligt, framförallt nattetid då det här i söder bara var några enstaka plusgrader (hur var det i norr?). Sedan kom det växlande vädret tillbaka men några riktiga sommartemperaturer ville inte visa sig. Inte förrän det var en knapp vecka kvar av månaden. Då slog högsommaren till några dagar med höga temperaturer både dag och natt. De sista dagarna blev dock rejält blöta och bara ca 10 grader dagtid…

 

Av de ca 1300 anmärkningsvärda rapporterna finns naturligtvis en hel del godbitar att gotta sig åt:

 

Ett par ansamlingar med vitkindad gås väl värda att ta med var 31 ex den 24.8 vid Dragsängarna och 37 ex vid Djura. Båda lokalerna ligger i Leksand. Månadens enda snatteränder var de vid Ansta, Säter. Där fanns minst en adult och sex 1K. En årta sågs den 22.8 vid Flinesjön, Hedemora, och den 25.8 fanns ett ex vid Sörbogrundet, Hovran, Hedemora. Svärtor fanns som vanligt vid Djupsilsjön, SV Särnaheden, Älvdalen, och tretton ex noterades där den 29.8.

 

En vaktel spelade vid Bonäs, Mora, den 9.8 och en smådopping rastade den 21.8 vid Hälla, Hovran, Hedemora. En röd glada flög förbi Öratjärnsmyrarna, Enviken, Falun, den 8.8. En 1K stäpphök upptäcktes vid Flinesjön, Hedemora, den 19.8 och man kan förmoda att det var samma ex som två dagar senare fanns vid Lövnäs, Brovall, i närheten. Ytterligare en 1K hittades vid Lindänget i Orsa den 24.8 och en adult sågs den 28.8 förbiflygande vid Särnaheden, Älvdalen. Som om det inte var nog fanns en 1K även vid Rudängsmyran i Borlänge den 31.8.

 

En kornknarr hördes spela den 9.8 vid Hedgårdarna utanför Borlänge. Rörhöna sågs vid Flinesjön, Hedemora, och minst fem ex sågs också vid Kasttjärn inne i Ludvika. Ca 1390 rastande tranor räknades in på Sörbogrundet, Hovran, Hedemora, den 25.8. Häckning av strandskata noterades vid Ö Rönnäs, Insjön, Leksand. Enstaka större strandpipare rastade på flera lokaler under månaden. Som mest sågs 30 ex den 9.8 vid Södra Fullsta, Avesta. På fem lokaler noterades kustpipare: Två adulta fanns den 1.8 vid Södra Fullsta, Avesta. Två dagar senare rastade fyra ex på samma lokal och hela 17 ex rastade där den 8.8. Tre adulta sågs även den 10.8. Ett ex noterades vid Rosse, Avesta, den 7.8. Elva ex sträckte mot söder vid Norbo, Säter, den 8.8. Ett ex fanns sedan vid Flinesjön, Hedemora, från den 12.8 och ett ex sågs även vid Fatburen, Hedemora, den 28.8.

 

En adult kustsnäppa fanns vid Österviken, Avesta, både de 6.8 och den 9.8. Samma ex? Två 1K upptäcktes vid Flinesjön, Hedemora, den 27.8, en 1K vid Fatburen, Hedemora, dagen efter och som mest två 1K vid Rudängsmyran i Borlänge under månadens sista dagar. Från närmare tio lokaler kom rapporter om enstaka småsnäppor. Som mest sågs sex ex den 22.8 vid Kyrkbytjärn, Falun. Två adulta spovsnäppor rastade vid Österviken i Avesta den 1.8. En adult sågs på Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, den 4.8. Vid Flinesjön höll ett ex till 7-8.8, ett ex 20-21.8 och två ex den 24.8. Dessutom sågs en 1K vid Dragsängarna, Leksand, den 22.8 och ett ex vid Kyrkbytjärn i Falun den 24.8.

 

En ansamling av brushanar rapporterades från Fatburen, Hedemora, den 16.8 då 25 ex rastade där. Vid Rudängsmyran i Borlänge fanns också 25 ex den 23.8. De ökade sedan i antal för att den 31.8 vara uppe i 54 ex. En dubbelbeckasin rapporterades från Rommarheden, Malung-Sälen, den 16.8. Enstaka myrspovar observerades både vid Flinesjön, Hedemora, och vid Österviken, Avesta. 33 ex rastade den 1.8 vid Södra Fullsta, Avesta. Sex ex sågs den 7.8 vid Lisjön, Fredriksberg, Ludvika. 30 ex flög förbi vid Flogen, Gagnef, den 10.8, och 19 ex plus 12 ex sågs sträckande vid Rudängsmyran i Borlänge den 12.8.

 

En 1K roskarl fanns den 15.8 vid Dragsängarna i Leksand. Fem ex kom sträckande över norra delen av sjön Väsman, Ludvika, den 24.8. En 1K rastade vid Hällarna inne i Ludvika 26-28.8. En 1K sågs även på Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, den 28.8. Två 1K dvärgmåsar rastade vid Garsås hamn, Mora, den 21.8 och en adult silltrut fanns vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika den 2.8. En hökuggla sågs den 11.8 vid Björkberget, Gagnef, och ett ex fanns den 25.8 vid Vassnäs, Horrmund, Malung-Sälen. En jorduggla jagade vid Uppbotjärn, Säter, den 22.8 och ett ex sågs dagen efter vid Näsgårdsön, Hedemora. En kungsfiskare fanns den 20.8 vid Flinesjön, Hedemora.

 

Svart rödstjärt sågs som vanligt vid Hällarna inne i Ludvika samt vid Outokumpu i Avesta. Dessutom fanns en 1K vid västra delarna av Grängesberg, Ludvika (häckning vid Lokmuseet där?) och två ex sågs också vid Leksandsbröd, Häradsbygden, Leksand (häckning även där?). Inga rapporter från Borlänge eller Falun fanns denna gång. Den svarthakade buskskvättan på Svavelgärdet, Islingby, Borlänge, sågs fram till den 6.8. Den första rödstrupiga piplärkan för säsongen dök upp vid Lindänget, Orsa (var annars?) den 18.8. Lindänget toppar listan med fynd som vanligt. Ett ex fanns dock även vid Lusmyren i Borlänge den 20.8, ett ex dagen efter vid Rista, Gagnef, ett ex vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 23.8, två ex noterades vid Särnaheden, Älvdalen, den 28.8, samma dag fanns ett ex vid Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, och två ex sågs den 30.8 vid Ingarvsdammen i Falun.

 

En gräshoppssångare hördes sjunga vid Lilla Holmsjön i Borlänge den 9.8 och ett ex ringmärktes vid Ingarvsdammen i Falun den 25.8. De häckande busksångarna vid Enbacka, Gustafs, Säter fanns kvar och fram till den 26.8 sågs som mest fem ex. De högsta antalen med steglitser under månaden var 70 ex den 9.8 vid Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora, och 50 ex vid Ingarvsdammen i Falun den 31.8. Från mer än tio lokaler rapporterades ett till fem ex av bändelkorsnäbb. Lokalerna var spridda från Dalafjällen ner till Ludvika. Avslutningsvis en rapport som gällde en adult tallbit som den 28.8 sågs vid Brattfors, Garpenberg, Hedemora.

Bertil Rahm/rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
 

Dalakalendern

2018-04-21
Leksands fågelklubb - Vårexkursion vid Limsjön

Lördag 21 april kl. 07

 

Spaning efter de fåglar som kommit tillbaka till Limsjön efter vintern.

Kontakt: Staffan Müller, vitrygg@leksandsfagelklubb.se 070 322 23 45

 

Plats: Samling Norsbro kl. 07 

2018-04-23
Folkare Ornitologiska Förening – Ansta våtmark

Måndag 23 april kl. 18

 

Ansta våtmark - Nyckelby! En nyanlagd våtmark med många sjöfåglar. Spännande lokal! Kanske vi också tar en titt i Hovran!

 

Plats: Samling kl. 18.00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-04-25
Falu fågelklubb - Berguvsspaning vid Falu gruva

Onsdag 25 april kl. 18

 

Vi spanar efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva.

Samling vid utsiktsplattformen kl. 18.00

Ansvarig Rolf Persson, 073-073 15 40, rolf.falun@gmail.com

2018-04-28
Leksands fågelklubb - Vårexkursion Ungdomsprogram

Lördag 28 maj kl. 07

 

Resa till någon bra fågellokal i Leksand.

 

Plats: Samling Norsbro kl.07.00

2018-05-02
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion Backa/Danholn

Onsdag 2 maj kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Samling vid Backa Fritid kl. 18.00.

Anmälan till Urban Grenmyr, 070-697 80 10, urban.grenmyr@gmail.com


2018-05-05
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 5 maj kl. 05-13

 

Vi deltar i Fågeltornskampen och bemannar Norsbrotornet.

07.00 Vandring runt Limsjön med start vid Norsbro. Se utförligare program på hemsidan och annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Aktiviteter för barn och ungdom vid Limsjön på Fågelskådningens dag.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Limsjön 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com