Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-01-09

Fåglar sen sist - Dalarna december 2016

Sibirisk Järnsparv. Foto:Jargal Lamjav http://creativecommons.org/licenses/by/2.0 via Wikimedia Commons

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via nya Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under december månad (cirka 560 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

 

I alla fall i södra halvan av landskapet hade vintern lite svårt att bestämma sig om den skulle slå till eller inte. Månaden började rätt mild även om temperaturen kunde krypa ner på tvåsiffriga tal vissa nätter. Å andra sidan kunde vissa dagar nästan bjuda på tvåsiffriga plusgrader! Runt den tionde kom ett snöväder men lagom till julhelgen hade snön töat bort här i söder. Det blev en blåsig period runt jul och nyår och nyårshelgen var nog den mildaste i mannaminne.

 

Som vanligt har dalaskådarna varit aktiva och lyckats rota fram en hel del intressanta fåglar. Dessutom begåvades landskapet av en ny art – en som vi väntat på sedan mitten av oktober…

 

Sju bläsgäss upptäcktes den 27.12 vid fotbollsplanerna på Storbygärdet i Malung och var kvar ett par dagar. En vitkindad gås fanns vid Limsjön, Leksand, den 3.12. En hona kricka sågs i mitten av månaden vid Sundet, Snöån, Smedjebacken, och förmodligen var det samma ex som hittade till sin övervintringsplats vid Norsbro, strax utanför Ludvika, där den sågs den 27.12.

 

En vigg noterades vid Östanforsån i Falun under andra halvan av månaden. Under första halvan fanns fem bergänder vid Harbacken, Färnäs, Mora, och förmodligen var det fyra av dessa som senare fanns vid Vålan i samma område. Vid Harbacken sågs också en sjöorre och en svärta under början av december. Vid Frostbrunnsdalen i Borlänge sågs två smådoppingar från den 5.12. Lite senare kunde endast ett ex hittas.

 

Fjällvråk noterades på några lokaler runt Borlänge, Säter och Hedemora samt i Avesta. En tornfalk sågs den 16.12 vid Myggbo, Avesta, och en stenfalk fanns den 4.12 vid Övre Svärdsjö, Borlänge. En adult pilgrimsfalk rapporterades den 3.12 från Strömsbacka, Hosjöholmen i Falun. Två adulta havstrutar sågs vid Östanforsån och Tisken inne i Falun i början av månaden och en adult noterades förbiflygande vid Dejstolen, Runn, Falun, den 30.12. En 1K ringduva sågs den 13.12 vid Stensbo, Ludvika, och ett ex höll till några dagar runt julhelgen vid Broåkern i Mora.

 

Från drygt 55 lokaler rapporterades hökuggla! Man får dock förmoda att det både handlar om samma ex som rört på sig, och ”favoriter i repris” från tidigare höstmånader. De flesta rapporterna kom från Falun, Borlänge och Säter, men även i övriga kommuner utom Mora och Älvdalen, noterades arten.

 

Gärdsmyg observerades på femton lokaler, främst i Falun och Borlänge, men även i Leksand, Hedemora, Ludvika och Avesta. Så till den nya dalaarten: Den 12.12 observerades en SIBIRISK JÄRNSPARV tillfälligt vid en matning i västra delarna av Grängesberg, Ludvika. Fågeln eftersöktes senare samma dag och dagen/dagarna därpå, men kunde inte återfinnas tyvärr. Tidigare fanns nio fynd i Sverige, men från mitten av oktober har närmare 80 (!) nya fynd gjorts i landet, så arten var väntad/efterlängtad. Rrk väntar med spänning på blankett för vidare befordran till Rk.

 

Rödhaken på Åsgatan i Hedemora sågs från och till under hela månaden och ett ex fanns också den 6.12 vid Stenslund i Falun. En taltrast upptäcktes den 28.12 vid Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora, och var kvar in på nya året. Det är mycket ovanligt med taltrast i december.  Månadens enda svarthätta var ett ex den 6.12 vid Näset, Orsa. En 1K råka sågs den 13.12 vid Tjärna ängar i Borlänge och en stare gjorde bläsgässen sällskap vid Storbygärdet i Malung den 29.12.

 

Fem hämplingar rapporterades från Svärdsjö, Falun, den 30.12 vilket är ett lite udda vinterfynd. På samma lokal fanns även tio vinterhämplingar samma dag. 30 vinterhämplingar sågs även vid Rudorna i Borlänge fem dagar tidigare och ett ex noterades den 31.12 vid Ryhagen i Malung. En snösiska fanns på julafton vid Lunden i Orsa och ett ex sågs på Åsgatan i Hedemora den 29.12. Månadens enda bändelkorsnäbb var ett ex den 2.12 vid Mossbodarna, Borlänge. Från 12 lokaler rapporterades tallbit. Fynden kom från Orsa (1), Mora (1), Falun (2), Borlänge (1), Ludvika (3), Smedjebacken (1), Säter (2) och Hedemora (1). De flesta rapporterna handlade om ett till nio ex, men den 25.12 sågs tolv ex vid Storberget, Kullen, Ludvika, vilket var månadens största ansamling.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com