Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-01-11

Fåglar sen sist - Dalarna december 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under december månad (knappt 450 anmärkningsvärda observationer – ca 100 färre än förra året) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

I de sydligaste delarna av landskapet hade vintern lite svårt att bestämma sig - ömsom snö, ömsom regn. I de mellersta och nordliga delarna var det istället på sina håll snörekord… Trots allt sågs en del intressanta saker runt om i rapportområdet:

Krickan som nu i flera år övervintrat vid Norsbro, Smedjebacken, var på plats i slutet av månaden. En smålom rastade den 3.12 vid Varpan, Falun. En storskarv sågs den 12.12 vid Ängesgårdarna, Borlänge. En ormvråk höll till i området runt Naglarby, Säter, under en stor del av månaden, och ett ex fanns den 12.12 vid Duvåker, Hedemora. Runt Naglarby sågs även en fjällvråk hela månaden, och ett ex såg även på flera lokaler i Hovranområdet, Hedemora.

 

Tornfalk sågs vid ett par tillfällen i Avesta och vid några tillfällen vid Finsta ängar i Hedemora. En stenfalk höll också till i området runt Naglarby (Säter) och Övre Svärdsjö (Borlänge). Den 5.5 observerades en adult pilgrimsfalk vid Fatburen, Hedemora.

 

Enstaka turkduvor noterades i Morklarlby, Mora, och vid Långshyttan, Hedemora. Vid Tallmon i Borlänge sågs som mest 16 ex. Hökuggla fanns vid Blomtäkt, Orsa, den 3.12, vid Skuråskölen, Mora, dagen efter och vid Öje, Malung-Sälen, den 25.12. En lappuggla fanns den 17.12 ca tio km norr om Orsa efter riksvägen, och ett ex sågs den 30.12 vid Hundhagen, Insjön, Leksand. En obestämd horn-/jorduggla observerades den 29.12 vid Nordansjö, Hedemora. På juldagen sågs en kungsfiskare i Frostbrunnsdalen, Borlänge.

 

En sen sädesärla observerades vid ICA Maxi i Borlänge den 5.12. Rödhake noterades tillfälligt vid Limhagen i Leksand den 1.12, och på Åsgatan i Hedemora sågs ett ex lite till och från under månaden. En svart rödstjärt fanns kvar vid ABB/Hällarna inne i Ludvika till den 10.12. Vid en fågelmatning vid Backa, Gustafs, Säter, sågs en rödvingetrast den 26.12. En stare hittades död i Idre, Älvdalen, den 13.12 och ett i högsta grad levande ex fanns den 15.12 vid Britsarvet i Falun.

 

Några ansamlingar med steglitser var 20 ex den 4.12 vid Flinesjön, Hedemora, 20 ex den 15.12 vid Tina, Rättvik, 25 ex den 16.12 i Långshyttan, Hedemora, och den 25.12 sågs 31 ex vid Korskrogen i Avesta. Två vinterhämplingar fanns den 14.12 vid Lima by, Leksand, och den 17.12 sågs ett ex vid Lunden, Orsa. Månadens enda bändelkorsnäbb var ett ex den 10.12 vid Mossbodarna, Borlänge. På samma lokal observerades hela 42 tallbitar den 1.12 och 20 ex var kvar dagen därpå. 20 ex sågs även den 4.12 vid Fiskarheden, Transtrand, Malung-Sälen, tolv ex observerades den 14.12 vid Kallhaga, Sunnansjö, Ludvika och 20 ex fanns den 22.12 vid Gusjöbyn, Malung-Sälen. Avslutningsvis en snösparv som sågs vid Fågelgärdet, Sunnansjö, Ludvika, den 1.12.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com