Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-01-11

Fåglar sen sist - Dalarna december 2017

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under december månad (knappt 450 anmärkningsvärda observationer – ca 100 färre än förra året) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

I de sydligaste delarna av landskapet hade vintern lite svårt att bestämma sig - ömsom snö, ömsom regn. I de mellersta och nordliga delarna var det istället på sina håll snörekord… Trots allt sågs en del intressanta saker runt om i rapportområdet:

Krickan som nu i flera år övervintrat vid Norsbro, Smedjebacken, var på plats i slutet av månaden. En smålom rastade den 3.12 vid Varpan, Falun. En storskarv sågs den 12.12 vid Ängesgårdarna, Borlänge. En ormvråk höll till i området runt Naglarby, Säter, under en stor del av månaden, och ett ex fanns den 12.12 vid Duvåker, Hedemora. Runt Naglarby sågs även en fjällvråk hela månaden, och ett ex såg även på flera lokaler i Hovranområdet, Hedemora.

 

Tornfalk sågs vid ett par tillfällen i Avesta och vid några tillfällen vid Finsta ängar i Hedemora. En stenfalk höll också till i området runt Naglarby (Säter) och Övre Svärdsjö (Borlänge). Den 5.5 observerades en adult pilgrimsfalk vid Fatburen, Hedemora.

 

Enstaka turkduvor noterades i Morklarlby, Mora, och vid Långshyttan, Hedemora. Vid Tallmon i Borlänge sågs som mest 16 ex. Hökuggla fanns vid Blomtäkt, Orsa, den 3.12, vid Skuråskölen, Mora, dagen efter och vid Öje, Malung-Sälen, den 25.12. En lappuggla fanns den 17.12 ca tio km norr om Orsa efter riksvägen, och ett ex sågs den 30.12 vid Hundhagen, Insjön, Leksand. En obestämd horn-/jorduggla observerades den 29.12 vid Nordansjö, Hedemora. På juldagen sågs en kungsfiskare i Frostbrunnsdalen, Borlänge.

 

En sen sädesärla observerades vid ICA Maxi i Borlänge den 5.12. Rödhake noterades tillfälligt vid Limhagen i Leksand den 1.12, och på Åsgatan i Hedemora sågs ett ex lite till och från under månaden. En svart rödstjärt fanns kvar vid ABB/Hällarna inne i Ludvika till den 10.12. Vid en fågelmatning vid Backa, Gustafs, Säter, sågs en rödvingetrast den 26.12. En stare hittades död i Idre, Älvdalen, den 13.12 och ett i högsta grad levande ex fanns den 15.12 vid Britsarvet i Falun.

 

Några ansamlingar med steglitser var 20 ex den 4.12 vid Flinesjön, Hedemora, 20 ex den 15.12 vid Tina, Rättvik, 25 ex den 16.12 i Långshyttan, Hedemora, och den 25.12 sågs 31 ex vid Korskrogen i Avesta. Två vinterhämplingar fanns den 14.12 vid Lima by, Leksand, och den 17.12 sågs ett ex vid Lunden, Orsa. Månadens enda bändelkorsnäbb var ett ex den 10.12 vid Mossbodarna, Borlänge. På samma lokal observerades hela 42 tallbitar den 1.12 och 20 ex var kvar dagen därpå. 20 ex sågs även den 4.12 vid Fiskarheden, Transtrand, Malung-Sälen, tolv ex observerades den 14.12 vid Kallhaga, Sunnansjö, Ludvika och 20 ex fanns den 22.12 vid Gusjöbyn, Malung-Sälen. Avslutningsvis en snösparv som sågs vid Fågelgärdet, Sunnansjö, Ludvika, den 1.12.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com