Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under februari månad (ca 650 anmärkningsvärda observationer – väldigt många gällde dock samma fåglar) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Februari kan kort och gott beskrivas som kall och rejält snörik. Månaden avslutades med flera s.k. isdygn i hela landet. Våren verkade vara väldigt långt borta…

 

De båda krickhonorna i Smedjebacken var kvar vid Norsbro resp. Hagge å. Fyra rapphöns rapporterades den 12.2 från Berg, Borlänge. Det är högst troligt att det handlar om utsläppta fåglar som används för jaktändamål. En smådopping i Frostbrunnsdalen i Borlänge blev välbesökt. Dock inga rapporter om den i slutet av månaden.

 

En fjällvråk var kvar i trakterna av Naglarby, Säter, ett ex. även i Hedemoratrakten och ett (eller två?) ex. i Avesta. Tornfalk noterades i Avesta och vid Finsta ängar, Hedemora. En stenfalk sågs den 1.2 vid Broåkern i Mora, och en pilgrimsfalk fanns den 17.2 vid Rensbo, Hedemora (det blev den 105:e arten som observerats under Dalarallyts 29 år).

 

En dvärgbeckasin sågs i ett dike vid PD-området i Malung den 2.2. Ringduva rapporterades den 26.2 från Vikmanshyttan, Hedemora. Enstaka turkduvor sågs under månaden på två lokaler i Hedemora, observationer gjordes även i Leksand och i Mora, men Tallmon/Övre Tjärna i Borlänge toppar även denna månad med som mest 14 ex.

 

Hökuggla rapporterades från en lokal i Ludvika och tre i Malung-Sälen. Lappuggla noterades i Ludvika, Falun, Leksand och Orsa (varav en tyvärr trafikdödad). Hornuggla ropade vid Hedgårdarna, Borlänge, och vid Lusmyren, Borlänge, sågs ytterligare ett ex. För övrigt var det en hel del rapporter om ropande sparv-, katt-, slag- och pärlugglor. Men tyvärr även rapporter om ugglor dagtid, till synes utsvultna, och bl.a. jagande inne i bebyggelse.

 

Två kungsfiskare fanns en stor del av månaden vid Frostbrunnsdalen i Borlänge och blev, liksom smådoppingen, välbesökta. På samma lokal fanns även en gärdsmyg. Arten noterades även på tre andra lokaler i Borlänge (under januari fanns gärdsmyg på runt 20 lokaler!). Rödhaken på Åsgatan inne i Hedemora var kvar och en svarthätta gjorde ett besök vid Haraldsbo, Falun, den 15.2

 

Nötkråka observerades vid Grängshammar, Säter, samt vid Västanvik, Leksand. En stare sågs den 2.2 vid Södra Fullsta, Avesta, och ett ex. även den 5.2 vid Kyrkbyn, Orsa. Månadens största ansamlingar med steglitser var 25 ex den 17.2 vid Fäggeby, Säter, samt 27 ex den 28.2 vid Sörvik, Ludvika. En bändelkorsnäbb fanns den 26.2 i Kvarnsveden, Borlänge. En tallbit sågs flyga förbi vid Frostbrunnsdalen i Borlänge den 17.2 och samma dag fanns 13 ex. vid matningen, Flinesjön, Hedemora. Hela 50-60 ex. sågs den 27.2 vid Grövelsjön, Älvdalen.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com