Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-02-17

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2017

Vitryggig hackspett, Falun 2016. Foto: Hans-Olov Bond

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under januari månad (cirka 1000 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.


Det blev en växlingsrik inledning på 2017 när det gällde vädret. Inga större mängder med snö kom förutom en ”dämp” med ett par decimeter lokalt även i söder. Temperaturen varierande under månaden, med ett par köldknäppar - ner mot minus trettio grader lokalt även i söder - och något dygn med flera plusgrader såväl dag som natt. För övrigt var det rätt normala temperaturer.

 

Nytt år betyder förstås ny årslista, så dalaskådarna var på hugget. Dock hittades inget rejält pulshöjande, men en hel det intressanta observationer gjordes som vanligt ändå:

 

Sju bläsgäss fanns kvar vid Storbygärdet i Malung i början av månaden. En kanadagås noterades den 1.1 vid Dragsängarna i Leksand och samma dag fanns tre ex vid Myckeln i Älvdalen. Den 15.1 sågs ett ex även vid Gröntuv, Gagnef, och den 20.1 rastade ett ex också vid Fäggeby, Säter. Tre övervintrande krickor hittades denna vinter. En hona fanns vid Främby i Falun, en hona vid Snöån och en till hona, som pendlade mellan Norsbro och Hagge å – båda lokalerna ligger i Smedjebacken. I Östanforsån i Falun fanns en vigg kvar under januari. En gråhäger sågs den 7.1 vid Månsbo i Avesta. Samma dag sågs ett ex flyga förbi vid Kyrkudden i Leksand och den 15.1 sågs två ex vid Tolvsbo, Söderbärke, Smedjebacken.

 

En ormvråk observerades då den flög förbi vid Mossbodarna utanför Borlänge den 22.1. En fjällvråk fanns den 1.1 vid Naglarby, Säter, och samma dag såg ett ex (samma?) vid Övre Svärdsjö, Borlänge. Samma dag (!) noterades ett ex även vid Fatburen, Hedemora. En tornfalk noterades vid några tillfällen i mitten av månaden vid Hälla, Hovran, Hedemora. En stenfalk sågs den 31.1 vid Naglarby, Säter.

 

Från över 60 lokaler (!) rapporterades hökugglor – dubbelräkning högst troligt. Det ska bli intressant att se hur många som stannar och häckar. Hornuggla observerades vid ett par tillfällen vid Nordansjö, Hedemora. Vitryggig hackspett rapporterades från Frostbrunnsdalen i Borlänge den 9.1. Enligt uppmaning från DOF:s styrelse ska vi vara försiktiga med att sprida obsar av arten, men om man skriver in någon form av häckningskriterie i Artportalen döljs rapporten automatiskt. Det går också att manuellt dölja vilken observation som helst som man inte vill ska bli publik.

 

Gärdsmyg noterades på över 20 lokaler, t.o.m. ända uppe i Älvdalen. En järnsparv har beslutat sig för att övervintra på Brittesgatan inne i Borlänge. Rödhake var tämligen stationär vid Åsgatan i Hedemora och vid Stenslund i Falun. Mer tillfälliga observationer gjordes vid Haraldsbo, Samuelsdal och Hälsningberg i Falun, samt vid Solvarbo i Säter och Gryntesbo i Hedemora. Taltrasten vid Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora, från december var kvar i början av månaden.

 

Lappmes rapporterades från Storsätern, Grövelsjön, Älvdalen, den 21.1. Den sydliga lavskrikan norr om Fredriksberg, Ludvika, var kvar. Stare noterades vid Magasinsgatan i Malung den 26.1 och månadens största ansamling med steglitser var 40 ex den 4.1 vid Gagnefsbyn, Gagnef. Två vinterhämplingar fanns den 24.1 vid fågelmatningen, Flinesjön, Hedemora.

 

Enligt SOF räknas inte längre snösiska som egen art, utan som ras av gråsiska. Tolv rapporter fanns dock under januari. Tio rapporter gällande tallbit kom in under månaden. Mest handlade det om ett till sju ex, men 15 ex sågs den 28.1 vid Romme Alpin, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
2018-03-11

Årsmöte 11 mars 2018

 
2018-03-03

Fåglar sen sist - Dalarna februari 2018

 
2018-02-28

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
 

Dalakalendern

2018-04-25
Falu fågelklubb - Berguvsspaning vid Falu gruva

Onsdag 25 april kl. 18

 

Vi spanar efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva.

Samling vid utsiktsplattformen kl. 18.00

Ansvarig Rolf Persson, 073-073 15 40, rolf.falun@gmail.com

2018-04-28
Leksands fågelklubb - Vårexkursion Ungdomsprogram

Lördag 28 maj kl. 07

 

Resa till någon bra fågellokal i Leksand.

 

Plats: Samling Norsbro kl.07.00

2018-05-02
Falu fågelklubb - Kvällsexkursion Backa/Danholn

Onsdag 2 maj kl. 18

 

Vi åker till Backa Danholn. Samling vid Backa Fritid kl. 18.00.

Anmälan till Urban Grenmyr, 070-697 80 10, urban.grenmyr@gmail.com


2018-05-05
Leksands fågelklubb - Fågelskådningens dag med Fågeltornskampen

Lördag 5 maj kl. 05-13

 

Vi deltar i Fågeltornskampen och bemannar Norsbrotornet.

07.00 Vandring runt Limsjön med start vid Norsbro. Se utförligare program på hemsidan och annonsering i Magasin Leksand närmare inpå.

Aktiviteter för barn och ungdom vid Limsjön på Fågelskådningens dag.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Limsjön 

2018-05-05
Falu fågelklubb - Fågelskådnings dag vid Kyrkbytjärn

Lördag 5 maj kl. 05 - 13

 

Vi deltar även i Fågeltornskampen och bemannar plattformen på västra sidan av tjärnen. Se hemsidan för mer information.  

Kl. 07.00 Vandring runt Kyrkbytjärn med samling vid slogboden på västra sidan.

Kl. 09.30 Återsamling vid slogboden på västra sidan för bl.a. utdelande av ”Årets fågelupptäckt i Falu kommun” och fika.

Ingen organiserad samåkning.

 

Ansvarig Torvald Tranetoft, 070-155 42 90, torvald.tranetoft@gmail.com

2018-05-06
Tunabygdens fågelklubb - Fågelskådningens dag

Söndag 6 maj kl. 07

 

Fågelskådningens dag vid Holmsjöarna och Fåran.

 

Plats: Samling vid Stora Tuna kyrkas parkering kl. 07.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com