Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-02-17

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2017

Vitryggig hackspett, Falun 2016. Foto: Hans-Olov Bond

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under januari månad (cirka 1000 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.


Det blev en växlingsrik inledning på 2017 när det gällde vädret. Inga större mängder med snö kom förutom en ”dämp” med ett par decimeter lokalt även i söder. Temperaturen varierande under månaden, med ett par köldknäppar - ner mot minus trettio grader lokalt även i söder - och något dygn med flera plusgrader såväl dag som natt. För övrigt var det rätt normala temperaturer.

 

Nytt år betyder förstås ny årslista, så dalaskådarna var på hugget. Dock hittades inget rejält pulshöjande, men en hel det intressanta observationer gjordes som vanligt ändå:

 

Sju bläsgäss fanns kvar vid Storbygärdet i Malung i början av månaden. En kanadagås noterades den 1.1 vid Dragsängarna i Leksand och samma dag fanns tre ex vid Myckeln i Älvdalen. Den 15.1 sågs ett ex även vid Gröntuv, Gagnef, och den 20.1 rastade ett ex också vid Fäggeby, Säter. Tre övervintrande krickor hittades denna vinter. En hona fanns vid Främby i Falun, en hona vid Snöån och en till hona, som pendlade mellan Norsbro och Hagge å – båda lokalerna ligger i Smedjebacken. I Östanforsån i Falun fanns en vigg kvar under januari. En gråhäger sågs den 7.1 vid Månsbo i Avesta. Samma dag sågs ett ex flyga förbi vid Kyrkudden i Leksand och den 15.1 sågs två ex vid Tolvsbo, Söderbärke, Smedjebacken.

 

En ormvråk observerades då den flög förbi vid Mossbodarna utanför Borlänge den 22.1. En fjällvråk fanns den 1.1 vid Naglarby, Säter, och samma dag såg ett ex (samma?) vid Övre Svärdsjö, Borlänge. Samma dag (!) noterades ett ex även vid Fatburen, Hedemora. En tornfalk noterades vid några tillfällen i mitten av månaden vid Hälla, Hovran, Hedemora. En stenfalk sågs den 31.1 vid Naglarby, Säter.

 

Från över 60 lokaler (!) rapporterades hökugglor – dubbelräkning högst troligt. Det ska bli intressant att se hur många som stannar och häckar. Hornuggla observerades vid ett par tillfällen vid Nordansjö, Hedemora. Vitryggig hackspett rapporterades från Frostbrunnsdalen i Borlänge den 9.1. Enligt uppmaning från DOF:s styrelse ska vi vara försiktiga med att sprida obsar av arten, men om man skriver in någon form av häckningskriterie i Artportalen döljs rapporten automatiskt. Det går också att manuellt dölja vilken observation som helst som man inte vill ska bli publik.

 

Gärdsmyg noterades på över 20 lokaler, t.o.m. ända uppe i Älvdalen. En järnsparv har beslutat sig för att övervintra på Brittesgatan inne i Borlänge. Rödhake var tämligen stationär vid Åsgatan i Hedemora och vid Stenslund i Falun. Mer tillfälliga observationer gjordes vid Haraldsbo, Samuelsdal och Hälsningberg i Falun, samt vid Solvarbo i Säter och Gryntesbo i Hedemora. Taltrasten vid Tyllingbo, Långshyttan, Hedemora, från december var kvar i början av månaden.

 

Lappmes rapporterades från Storsätern, Grövelsjön, Älvdalen, den 21.1. Den sydliga lavskrikan norr om Fredriksberg, Ludvika, var kvar. Stare noterades vid Magasinsgatan i Malung den 26.1 och månadens största ansamling med steglitser var 40 ex den 4.1 vid Gagnefsbyn, Gagnef. Två vinterhämplingar fanns den 24.1 vid fågelmatningen, Flinesjön, Hedemora.

 

Enligt SOF räknas inte längre snösiska som egen art, utan som ras av gråsiska. Tolv rapporter fanns dock under januari. Tio rapporter gällande tallbit kom in under månaden. Mest handlade det om ett till sju ex, men 15 ex sågs den 28.1 vid Romme Alpin, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com