Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-08-10

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2017

Brun glada vid Aspan, Dala-Husby. Foto: Daniel Andersson

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Ange något häckningskriterie när Du rapporterar känsliga arter under häckningstid! Rapporterna blir då dolda för allmänheten, men kan hindra t.ex. en skogsavverkning i området. Du kan också själv aktivt dölja vilka rapporter Du vill.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under juli månad (ca 1550 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Endast två dagar med högsommarvärme och bara 40 % av normal nederbörd, är en sammanfattning av vädret under juli månad. Några av de rarare arterna från juni fanns kvar, och några nya upptäcktes naturligtvis också…

 

Den [stripgås] som sågs i juni vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, var kvar och rapporterades vid flera tillfällen under månaden. Vitkindade gäss häckade på ett par platser och som mest sågs 20 adulta den 5.7 vid Söderbärke, Smedjebacken. En adult årta med två 1K fanns vid norra delen av Limsjön, Leksand. Svärta rapporterades som vanligt från Djupsilsjön, SV Särnaheden, Älvdalen, men också från Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen.

 

På drygt tio lokaler hördes spelande vaktlar (Hedemora, Gagnef och Orsa). Gråhake-doppingar var kvar vid Bingsjön, Rättvik. En ägretthäger sågs den 20.7 vid Södra Fullsta, Avesta. Två bruna glador upptäcktes vid Aspan, Dala-Husby, Hedemora, den 30.7 och var kvar in i augusti. En röd glada sågs den 14.7 vid Sunnansjö, Ludvika, och dagen efter fanns ett ex vid Näckenbäck, By, Avesta. En småfläckig sumphöna rapporterades den 2.7 från Fårans övre del i Holmsjöområdet, Borlänge. Rörhöns med pulli noterades både vid Marnästjärn och också vid Kasttjärn inne i Ludvika.

 

En bit in i juli började som vanligt vadare att uppträda på lämpliga lokaler. En kustpipare fanns den 28.7 vid Rosse, Avesta, ett ex dagen efter vid Österviken, Avesta, där sju ex också rastade den 30.7. Två kustsnäppor fanns den 16.7 vid Myckelby, Dala-Husby, Hedemora. Månadens enda småsnäppa var ett ex den 23.7 vid Österviken, Avesta. På samma lokal sågs fem spovsnäppor den 16.7 och tre ex den 18.7. Ett udda julifynd var den dubbelbeckasin som rastade vid Dragsängarna i Leksand den 21.7.

 

En myrspov sågs den 6.7 vid Fatburen, Hedemora, och ett ex fanns på samma lokal den 11.7. Fyra ex rastade vid Myckelby, Dala-Husby, Hedemora, den 16.7. Hela 34 ex sågs samma dag vid Österviken, Avesta. Tre ex noterades vid Ansta, Säter, den 18.7, fyra ex fanns samma dag vid Österviken och där sågs tre ex även den 30.7. En större ansamling av grönbenor sågs under månaden. Det var 81 ex som rastade vid Rudängsmyran i Borlänge den 25.7. Smalnäbbad simsnäppa rapporterades bara från Fosktjärnarna på Långfjället, Älvdalen, där både en adult och två pulli sågs.

 

22 adulta och sex pulli dvärgmåsar rapporterades den 4.7 från Kallsjön, Drevdagen, Älvdalen. Enstaka ex sågs under månaden även vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, samt vid Utsund och Södra Fullsta i Avesta. På sistnämnda lokal sågs också en skräntärna den 24.7.

 

Hökuggla med ungar rapporterades från en lokal i Älvdalen samt två lokaler i Orsa. Ett ex fanns även på en lokal i Mora. Lappuggla rapporterades från Älvdalen och Leksand. Jorduggla noterades flitigt vid Lindänget, Orsa. En rapport fanns även från Knutar Einars äng i Orsa, Änge i Nås, Vansbro, samt ett par rapporter från trakterna av Sifferbo i Gagnef.

 

Kungsfiskare sågs den 23.7 vid Ljusterån, Norddalen, Säter, och tre ex – troligen två 1K – upptäcktes den 29.7 vid Myckelby, Hedemora. Sidensvans rapporterades från fyra lokaler i Malung-Sälen. Svarta rödstjärtar observerades vid Outokumpu i Avesta, på en ny lokal i Hedemora, Träimpregneringen/ABB i Ludvika, Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge, samt vid både Falu gruva och Svärdsjö Vårdcentral, Falun. Den vitgumpade buskskvättan vid Bältarbo/Hamre, Hedemora, blev allt mer svårsedd, men var kvar åtminstone till den 21.7

 

Flodsångare hördes vid Nås, Hedemora, samt vid Trollbo, Långshyttan, Hedemora. Busksångare fanns vid Gustafs, Säter, och det fanns tecken på att det var frågan om Dalarnas andra häckning. Nordsångaren vid Brottbäcksstugan, Fulufjället, Älvdalen, som upptäcktes strax efter midsommar, var kvar ett par dagar in i juli. Vi får hoppas att det inte dröjer 49 år till nästa! Mindre flugsnappare fanns kvar vid Långsjön, Borlänge, i början av månaden.

 

I samband med nordsångaren så gjordes en hel del fynd av bändelkorsnäbbar runt Fulufjället, Älvdalen. Som mest noterades 19 ex den 1.7 vid Brottbäckstugan. Ett par andra ansamlingar var tolv ex den 17.7 vid Staberg, Falun, och 15 ex som flög förbi vid Lillfjäten, Klutsjön, Älvdalen, den 28.7. Från mitten av månaden kom flera rapporter om enstaka ex även i södra halvan av landskapet. Den 3.7 rapporterades en tallbit vid Lövåsen, Grövelsjön, Älvdalen. Lappsparv fanns endast vid Fosksjöarna, Långfjället, Älvdalen, och ortolansparv rapporterades bara från Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
2018-01-12

EFTERLYSNING! Finns lappmes kvar i Dalarna?!

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com