Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-07-16

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2017

Nordsångaren vid Brottbäcksstugan, Fulufjället. Foto: Lars Hansson

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Observera att fynd av känsliga arter blir dolda för allmänheten i Artportalen när man anger något häckningskriterie. Gör det! Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under juni månad (ca 3300 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Månaden inleddes med kyliga nätter och någon sommarvärme ville inte infinna sig dagtid heller. Lite regn kom till och från. I mitten av månaden orkade kvicksilver upp och lite över 20 grader, innan det blev svalare igen och månaden avslutades också med några riktigt kyliga nätter. Inga nya Dalaarter upptäcktes, men en hel det intressant sågs och vi fick besök av ett par ”favoriter i repris”, varav den ena det var 49 år sedan sist…

 

En spetsbergsgås rastade vid Flinesjön, Hedemora, den 9.6 och ett ex dagen efter vid Flogen, Gagnef. En bläsgås upptäcktes den 12.6 vid Rudängsmyran i Borlänge, en 2K fanns vid Södra Fullsta, Avesta, från den 20.6 och ett par dagar, och en annan 2K rastade vid Flinesjön från den 22.6. En 2K [stripgås] hittades vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, den 6.6 och sågs även den 23.6. Två 2K prutgäss rastade vid Orsa camping den 2.6 och en gravand sågs vid Ansta, Säter, den 25.6. En bergand rastade vid Holens badplats i Orsa den 16.6. Enstaka svärtor rastade också i Orsasjön och sågs även i fjällnära sjöar i skogslandet samt uppe på Fulufjället.

 

Från drygt 15 lokaler rapporterades det om spelande vaktel. Smådopping fanns en stor del av månaden vid Ansta, Säter. Gråhakedopping rapporterades som vanligt från Bingsjön i Rättvik, men även från Stora Skifttjärnen, Linghed, Falun.

 

En brun glada sågs den 30.6 ute på Tunaslätten vid Nisstäkt, Borlänge. En röd glada sågs den 3.6 vid Fäggeby, Säter, och fyra dagar senare fanns ett ex vid Rävberget, Smedjebacken. Den 21.6 flög ett ex också förbi vid Gröntuv, Gagnef. En 3K+ hane stäpphök gjorde en liten turné med början den 3.6 vid Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge. Troligen var det samma ex som dagen efter siktades vid Hälla, Hovran, Hedemora, och ytterligare en dag senare sågs sträckande mot nordväst vid Lilla Holmsjön, Borlänge. En adult rapporterades även från Tuppåkern, Nås, Vansbro, den 17.6 – samma ex igen?

 

 

Småfläckig sumphöna hördes spela den 17.6 vid Dalsjö vattentag, Borlänge. Från den 25.6 hördes ett ex även vid Vassjön, Sör Amsberg, Borlänge. Rörhöns fanns vid Frutjärn och Kasttjärn inne i Ludvika. Enda fjällpiparen utanför Dalafjällen var ett ex den 2.6 vid Hälla, Hovran, Hedemora. Vid Gammelfjällshön spelade två kärrsnäppor den 7.6 och fyra ex varnade vid Långtjärnen den 28.6, och samma dag varnade ett ex vid Rörtjärnen – alla lokalerna ligger på Fulufjället, Älvdalen. Vid Fosksjöarna på Långfjället, Älvdalen, sågs två ex den 30.6.

 

Vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, spelade som mest tre myrsnäppor i början av månaden. Ett ex rastade även vid Ansta, Säter, ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge samt ett ex vid Lindänget i Orsa. Hela 13 ex noterades den 10.6 under en myrfågelinventering vid Näskilskölen, Idre, Älvdalen. Två ex sågs även vid Fosksjöarna på Långfjället, Älvdalen den 30.6. En myrspov rastade vid Lindänget i Orsa den 1.6. Smalnäbbad simsnäppa sågs den 2.6 vid Översjökölen, Översjön, Särna, Älvdalen. Ett ex sågs den 6.6 vid Limsjön i Leksand, och samma dag sågs ett ex även vid Ansta, Säter. Där fanns två ex den 8.6. Från fjällen rapporterades om ett ex vid Fosksjöarna på Långfjället den 30.6.

 

En adult fjällabb sågs den 1.6 vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen och ett ex den 18.6 vid Stora Rörsjön på Fulufjället, Älvdalen. Hela 50 dvärgmåsar sågs den 18.6 vid Kallsjön, Drevdagen, Älvdalen, och på samma lokal fanns minst 27 ex synliga den 25.6. Kanske låg ett flertal och ruvade? Från nära tio lokaler rapporterades silltrut. Flertalet var inte bestämda till ras, någon enstaka till intermedius och ett fynd till fuscus. Två skräntärnor flög förbi vid Garsås hamn, Mora, den 6.6.

 

Från runt 15 lokaler rapporterades hökuggla, från drygt tio lokaler fanns rapporter om lappuggla samt lika många när det gällde jorduggla. En kungsfiskare noterades i Säterdalen, Säter, den 17.6. En härfågel fanns den 9.6 vid Larsbo, Söderbärke, Smedjebacken.

 

Trädlärka observerades vid Hamre, Hovran, Hedemora, samt vid Näverberget, Särna, Älvdalen. Från nära tio lokaler rapporterades det sidensvans, framförallt från Orsa och Älvdalen. Svarta rödstjärtar rapporterades som vanligt från industriområden i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun. Från både Ludvika och Borlänge rapporterades även sjungande ex i de centrala delarna. Ett ex rapporterades även från Svärdsjö vårdcentral, Falun.

 

En hane vitgumpad buskskvätta upptäcktes i en hästhage vid Bältarbo, Hamre, Hedemora, under en inventeringsrutt den 3.6, och var kvar hela månaden till många skådares stora glädje. Från tolv lokaler rapporterades sjungande flodsångare och från drygt 20 lokaler rapporterades busksångare! En nordsångare – andra fyndet - upptäcktes tidigt på morgonen den 25.6 vid Brottbäcksstugan, Fulufjället, Älvdalen. Fågeln drog till sig skådare från när och fjärran och fanns kvar månaden ut (och någon dag in i juli). Den förra fanns också vid Fulufjället, men det var i juni 1968…

 

Mindre flugsnappare noterades på fem lokaler: Ett ex Tina, Rättvik, ett ex Ljusterån, Norddalen, Säter, två ex vid Källslätten, Aspeboda, Falun, ett ex vid Kungsvägen, Vattnäs, Mora, samt ett ex vid Lilla Moren, Smedjebacken. En bändelkorsnäbb observerades den 17.6 vid Tjåberget i Orsa, och vid Brottbäcksstugen, Fulufjället, Älvdalen, noterades två ex under månadens sista dagar i samband med nordsångaren. Lappsparv sågs på Långfjället, Älvdalen. Slutligen så fanns ortolansparv kvar vid Baggbo i Avesta samt vid Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Vitgumpad buskskvätta vid Bältarbo, Hamre, Hedemora. Foto: Daniel Andersson

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com