Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-06-29

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2017

Vit stork, Borlänge. Foto: Glenn Costello

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Observera att fynd av känsliga arter blir dolda för allmänheten i Artportalen när man anger något häckningskriterie. Gör det! Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under maj månad (ca 3900 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

De första dagarna av månaden var rätt milda eller t.o.m. varma, men efter en vecka blev det svalare. Fram till mitten av månaden fanns det dagar då termometern inte ens visade över plus fem grader på dagen! Sedan kom en period med sommartemperaturer då även nätterna var milda och några dagar nådde vi högsommar med nästan 30 grader! Under månadens två sista dagar var vi tillbaka i normalt väder igen, och hela månaden får betecknas som nederbördsfattig.

 

Som vanligt ses mycket under maj månad och Dalaskådarna var på hugget i vanlig ordning! Ca 3900 anmärkningsvärda rapporter fanns i Artportalen och många russin gick att plocka ur den kakan:

 

Spetsbergsgäss rastade på flera lokaler med ett till fem ex. En observation sticker dock ut – ca 150 ex sågs sträcka mot norr vid Hallsjöviken, Malung-Sälen, den 1.5. Två 2K bläsgäss fanns den 7.5 vid Lindänget i Orsa och ett ex rastade den 25.5 vid Myckelby, Hedemora. Vitkindade gäss sågs som vanligt på flera platser. Några av de största ansamlingarna var 20 ex den 18.5 vid Limsjön i Leksand och 28 ex den 20.5 vid Flinesjön, Hedemora.

 

En gravand rastade vid Lindänget i Orsa den 1.5 och två ex upptäcktes den 15.5 vid Myckelby, Hedemora. Hybriden stjärtand x gräsand fanns kvar vid Lunden i Orsa i början av månaden. Årta noterades på fem lokaler: Fyra ex vid Hälla, Hovran Hedemora, ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge runt den 10.5 och ett ex även 30.5, två ex vid Backa/Danholn i Falun, ett ex vid Limsjön i Leksand samt två ex vid Björka, Mora.

 

En hane rödhuvad dykand upptäcktes den 5.5 rastande vid Stjärnsund, Hedemora. Enstaka bergänder sågs på flera lokaler. Några av de större ansamlingarna var elva ex (fyra hanar, sju honor) vid Väsman inne i Ludvika den 9.5, samt tio ex (fem hanar, fem honor) vid Holens badplats i Orsa den 13.5. Även alfågel sågs med ett till tre ex på en handfull lokaler. Dock fanns hela 21 ex den 22.5 vid Holens badplats i Orsa. Samma sak när det gällde svärtor - Enstaka ex sågs på flera lokaler men värda att nämnas är 14 ex den 20.5 vid Kräggtjärns stugområde, Venjan, Mora, 12 ex vid Holens badplats i Orsa den 20.5, och 12 ex vid Djupsilsjön, SV Särnaheden, Älvdalen, den 27.5.

 

Årets första vaktel spelade vid f.d. I13 Myran, i Falun den 17.5 och följdes av observationer i Orsa, Rättvik, Säter, Borlänge och på Sollerön, Mora. En smådopping upptäcktes vid Limsjön i Leksand den 17.5 och ett ex fanns från den 25.5 vid Ansta, Säter. Tre gråhakedoppingar rapporterades från Bingsjön, Rättvik. Ett ex rastade även vid Orsa camping den 12.5 och två ex upptäcktes vid Stora Skifttjärnen, Linghed, Falun, den 18.5. En ägretthäger hittades den 19.5 vid Flinesjön, Hedemora. Ännu ett ex upptäcktes den 31.5 vid Södra Fullsta i Avesta. En vit stork hittades den 20.5 i området kring Rågåker i Borlänge och sågs vid Bro dagen efter. Den återupptäcktes sedan den 30.5 vid Sörbro på Tunaslätten.

 

En brun glada – eller kanske fler - har varit på turné i landskapet. Ett ex sågs den 4.5 vid Brovall, Hedemora. Den 13.5 observerades ett ex vid Flinesjön i närheten. Ett ex sågs sträckande mot öster vid Roxnäs industriområde i Falun den 17.5. Vid Kloster, Hedemora, sågs ett ex den 21.5 och så slutligen ett ex Färnäs, Mora, den 27.5. Fynden av stäpphök fortsätter att öka. En adult sågs den 1.5 vid Äppelbo, Vansbro, en 2K fanns den 13.5 vid Rudorna i Borlänge, och en 3K+ vid Ivarshyttan i Hedemora den 15.5.

 

Rörhöna fanns i vanlig ordning vid Kasttjärn, Marnästjärn samt Frutjärn inne i Ludvika. Två ex sågs även vid Limsjön i Leksand, ett ex vid Östanforsån i Falun samt ett ex vid Ansta, Säter. Från nära 15 lokaler rapporterades fjällpipare mellan 13.5 och 18.5. Som mest sågs 18 ex den 15.5 vid Klikten på Sollerön, Mora, samt 25 ex den 17.5 vid Österfors i Gagnef. Ansamlingar av ljungpipare rapporterades på flera lokaler. Största ansamlingen var ca 350 ex den 15.5 vid Finsta ängar i Hedemora.

 

En myrsnäppa blev långstannare vid Rudängsmyran i Borlänge efter upptäckten den 19.5. Ett ex rastade även den 22.5 vid Sandholmen, Sanda, Mora, och två ex sågs den 31.5 vid Lindänget i Orsa. Månadens största ansamling av brushane var 55 ex den 15.5 vid Ansta, Säter. En dvärgbeckasin sågs rasta vid Stensbo, Ludvika, den 17.5. Dubbelbeckasin spelade vid Lindänget i Orsa från den 16.5 – som mest två ex. Ett ex rastade även vid Lusmyren i Borlänge den 16.5.

 

Rödspov av rasen limosa rastade vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 6.5, ett ex sågs dagen efter vid Kyrkbytjärn, Falun, samt ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge den 26.5. Av rasen islandica noterades ett ex vid Rudängsmyran den 8.5 och ett ex (samma?) den 12.5. Myrspov noterades vid flera tillfällen vid Lindänget, Orsa, och intilliggande lokaler mellan 12.5 och 16.5. Som mest sågs tio ex den 15.5.

 

Flera ansamlingar med småspov observerades i början av månaden. Som mest sågs 55 ex rastande vid Lindänget den 12.5, men flera ansamlingar om upp mot 40 ex noterades på flera lokaler. En rekordstor ansamling av drillsnäppa sågs vid Idre, Älvdalen, den 13.5 då hela 30 ex rastade där. Månadens största ansamling av gluttsnäppa var 70 ex som sträckte mot nordost vid Lindänget, Orsa, den 7.5. Även grönbena uppträdde i stora antal. Bl.a. sågs 63 ex rastande vid Rudängsmyran i Borlänge den 13.5 och 60 ex två dagar senare vid Ansta, Säter. Nytt Dalarekord slogs när det gäller rödbena då hela 116 ex rastade vid Sandholmen, Sanda, Mora, den 22.5.

 

Roskarl är inte så vanlig under våren, men i år fanns flera fynd i Artportalen: Två ex rastade den 15.5 vid Orsa camping och samma dag sågs fyra ex vid Lindänget i närheten. Samma dag sågs även tre ex vid Dragsängarna i Leksand. Dagen efter fanns ett ex vid Mobyn, Malung-Sälen, och ett ex var kvar vid Lindänget. Ett ex rastade samma dag vid Hallsjöviken, Malung-Sälen. En långstannare upptäcktes den 17.5 vid Rudängsmyran i Borlänge. En smalnäbbad simsnäppa hittades den 21.5 vid Rudängsmyran och ett ex rastade vid Lunden, Orsa, den 27.5. Tre ex noterades vid Rudängsmyran den 30.5.

 

En adult fjällabb fanns den 19.5 vid Flinesjön i Hedemora. Dvärgmås noterades som vanligt på flera lokaler. Några av de större ansamlingarna var 13 adulta plus en 3K+ sträckande vid Lisselheds badplats, Orsa, den 5.5, 17 ex sågs vid Idre, Älvdalen, den 13.5 och 20 ex fanns från den 17.5 vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen. Nära 20 fynd av silltrut gjordes under månaden! Det handlade om ett till tre ex och endast ett par fynd kunde rasbestämmas till intermedius och ett fynd till fuscus.

 

Hökuggla rapporterades från Ludvika, Falun, Gagnef, Leksand, Orsa och Malung-Sälen. Lappuggla rapporterades från Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Malung-Sälen. Jorduggla sågs på åtta lokaler (Hedemora, Borlänge, Falun, Leksand (2), Mora, Orsa och Älvdalen). En kungsfiskare sågs den 1.5 flyga förbi vid Lennheden, Borlänge. En härfågel rapporterades den 19.5 från Räcksäl, Leksand. Trädlärka fanns den 20.5 vid Ljusbodarna i Leksand, från den 21.5 vid flygrakan, Övre Svärdsjö i Borlänge, den 25.5 vid Orsa flygfält samt den 29.5 vid Tallbacken, Nittkvarn, Ludvika.

 

Rödstrupig piplärka brukar vi inte vara bortskämda med överhuvudtaget (förutom på hösten vid Lindänget…). Nu sågs ett ex på nämnda lokal den 13.5, den 17.5 samt den 26.5. Dessutom rapporterades ett ex den 13.5 från Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, två ex den 15.5 från Flogen, Gagnef samt ett ex från Nedre Tjärna, Gagnef, den 17.5. Svart rödstjärt fanns som vanligt vid Outokumpu i Avesta, Hedemora Energi, ABB/träimpregneringen i Ludvika, Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB i Borlänge samt vid Falu gruva. Dessutom noterades arten i centrala Borlänge, vid Mosjön i Malung samt vid Varggårdstippen i Falun.

 

Flodsångare upptäcktes den 24.5 vid Marnästjärn inne i Ludvika. Ett ex fanns även från den 29.5 vid Djupdalen, Säter, samt ett ex vid Hälla, Hovran, Hedemora, från den 30.5. På sistnämnda lokal fanns även en busksångare från den 29.5. En mindre flugsnappare sågs den 16.5 vid Tallbacken, Nittkvarn, Ludvika. Ett ex upptäcktes den 19.5 vid Långsjön, Borlänge, och var kvar en tid. En 2K fanns den 20.5 vid Nyckelmyren, Ludvika, ett ex dagen efter vid Södra Hällsjön, Smedjebacken, samt en 2K den 28.5 vid Tina, Rättvik. Vid Långsjön upptäcktes en sommargylling den 27.5.

 

Lappsparv verkar föra en tynande tillvaro. Därför var det kul att se att det sågs två ex vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, den 1.5, två ex den 3.5 vid Lindänget i Orsa, samt två ex samma dag vid Flygfältet i Malung. Ortolansparv fanns som vanligt vid flygrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge. Glädjande nog noterades arten även på fler lokaler. Ett ex fanns vid Baggbo och ett ex vid Bengtsbo i Avesta, ett ex vid Aspan, Dala Husby, Hedemora, ett ex vid Lusmyren i Borlänge, samt ett ex vid Vika i Mora. Avslutningsvis ännu en glädjade rapport av en art som i princip försvunnit från vårt område: En videsparv observerades den 4.5 vid Lannaberget, Storejen, Rättvik.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna
Rödhuvad dykand, Stjärnsund. Foto: Glenn Costello

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
2018-08-18

Möjlighet att ange annan fotograf, nyhet i Artportalen

 
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
 

Dalakalendern

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com