Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-04-18

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2017

Snösparvar vid Skägghedstjärnen i Falun. Foto: Glenn Costello

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Information finns på DOF:s hemsida.

 

Observera att fynd av känsliga arter blir dolda för allmänheten i Artportalen när man anger något häckningskriterie. Gör det! Det viktigaste är att rapporterna kommer in, vilket kan hindra t.ex. en skogsavverkning i ett känsligt område.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under mars månad (drygt 1600 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.


Mars började med lite vårkänsla men efter en vecka föll det rejält med snö igen. Dock kom plusgraderna tillbaka och med dem strömmade vårfåglarna in. Nattemperaturerna höll sig mest på minussidan men dagarna kändes helt okej, och någon dag var det faktiskt nästan sommarvarmt!

 

Mindre sångsvan fanns i vanlig ordning i Hovranområdet, Hedemora. Två ad. upptäcktes den 12.3 vid Fatburen och man får förmoda att det var samma ex. som rörde sig runt i området. Tre ex fanns den 17.3 vid Stocksbro, Säter, och även enstaka ex. sågs Nordansjö och Hamre i Hovranområdet. Två adulta och fyra 2K rastade den 31.3 vid Königshyttan, Hedemora. Även sångsvanarna var på plats runt Hedemora. Ett par större ansamlingar var 700 ex. vid Sandsäterbro den 16.3 och 500 ex. vid Näs kungsgård den 22.3.

 

En [snögås] upptäcktes vid Limsjön i Leksand den 26.3. Sädgäss sågs på många platser och vid Flacken Hedemora, rastade >500 ex. 16-24.3 med toppnoteringen 588 ex. den 18.3. Endast en rapport om ”tundrasädgås” (rasen rossicus) fanns att hämta. Det var ett ex vid Näset i Orsa den 17.3. Rasen är troligen mycket mer vanlig, men rasbestämningen kan vara knepig. Även spetsbergsgäss sågs i Hovranområdet och som mest fanns tolv ex. den 12.3 vid Flacken. Arten noterades även vid Sonnboviken i Avesta, Siljanssågen i Mora och vid Hansjö i Orsa.

 

En bläsgås fanns den 10.3 vid Fatburen, Hedemora, och följdes senare av flera ex. I området sågs som mest sex ex den 15.3 vid Sundfiske. 20 ex. rastade den 14.3 vid Limsjön, Leksand. 22 ex. fanns dagen efter vid Tjärna, Gagnef, och sex ex. sågs den 24.3 vid Naglarby, Säter. Enstaka vitkindade gäss observerades vid Sonnboviken, Avesta, vid Nedre Tosarby, Säter, vid Torsång och Övre Svärdsjö i Borlänge, samt vid Tisken i Falun. Snatterand dök upp på tre lokaler samma dag, den 29.3. Det var vid Hälla, Hovran, Hedemora, vid Fårans utlopp, Naglarby, Säter samt vid Rudängsmyran i Borlänge.

 

En silltrut rastade vid Tisken i Falun den 24.3 och ett ex. fanns den 30.3 vid Dragsängarna, Leksand. I Ludvika-Smedjebacken har observationer av rastande flockar med gråtrut nästan upphört. Därför var det glädjande att se att arten fortfarande finns på andra håll. Ett exempel var 500 ex. vid Glöttret, Torsång, Borlänge, den 22.3.

 

Det var väldigt gott om rapporter gällande sparv-, katt-, slag-, horn- och pärluggla! Hökuggla noterades på 29 lokaler (dubbelräkning av samma ex. högst troligt). Under mars kunde man se en tydlig förskjutning av fynden mot Malung-Sälens kommun. Lappuggla rapporterades från Hedemora, Ludvika och Gagnef. Månadens enda jorduggla var ett ex. den 25.3 vid Lunden, Orsa.

 

En kungsfiskare sågs den 21.3 vid Lisjön, Fredriksberg, Ludvika. Två trädlärkor sjöng vid Orsa flygfält den 29.3 och ett ex även vid Skägghedtjärnen, Blixbo, Falun, den 31.3. En 2K svart rödstjärt fanns på samma lokal samma dag. Varfågel av rasen homeyeri rapporterades fortfarande vid f.d I13 Myran, Falun, den 2.3. En råka födosökte vid Dragsängarna i Leksand den 26.3, dagen efter fanns ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge och den sista mars sågs ett ex vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika.

 

En vinterhämpling fanns vid Mossbodarna utanför Borlänge den 13.3. Sedan började flockar av arten dyka upp på många håll. Som mest sågs 150 ex vid Rudängsmyran i Borlänge den 30.3. Vi får återkomma i nästa månadsrapport eftersom mycket stora ansamlingar sågs även i början av april…

 

Två bändelkorsnäbbar sågs den 3.3 vid Koppången, Orsa, och dagen efter sågs ett ex. En flög förbi vid Njupeskär, Fulufjället, Älvdalen, den 19.3, två ex fanns samma dag vid Åstjärnen, Leksand, och ett ex. flög förbi vid Ripfjället, Malung-Sälen, den 20.3. Två tallbitar fanns den 2.3 vid St. Lövberget, Petsjön, Malung-Sälen, två sågs vid St. Sjöarberget, Malung-Sälen, den 19.3, och ett ex sågs den 23.3 vid Stabergsviken, Falun.

 

Från drygt tio lokaler rapporterades om ansamlingar med snösparvar (>25 ex). Några av de större var 80 ex. den 13.3 vid Insjön, Leksand, och man kan förmoda att det var samma gäng som dagen efter flyttat sig något till åkrarna mellan Häradsbygden och Yttermo. 45 ex sågs den 18.3 vid Rudängsmyran i Borlänge och den 20.3 fanns 140 ex i närheten - vid Alsbäck. 40 ex. rastade även vid Flacken, Hedemora, den 24.3, och 45 ex. den 26.3 vid Dragsängarna, Leksand.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com