Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under mars månad (ca 800 anmärkningsvärda observationer – väldigt många gällde dock samma fåglar) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Rent allmänt kan nämnas att mars månads rapporter domineras av sparv- och pärlugglor samt gråspettar. En del katt-och slagugglor rapporterades också (förutom nedanstående arter), men samtidigt hittades en del utmärglade eller trafikskadade när de jagat invid vägar. Mars 2018 var en tuff månad för många arter eftersom vintern vägrade släppa sitt grepp och hela rapportområdet var snötäckt. Kalla nätter med tvåsiffriga minusgrader och endast enstaka plus på dagarna, skyndade inte på våren nämnvärt. Under sista veckan började dock ”proppen” lossna och en del vårfåglar börjande anlända trots allt…

 

En mindre sångsvan sågs den 24.3 vid Limsjön, Leksand, och den 31.3 sträckte ett ex. mot norr vid Grangärde, Ludvika. Första sädgässen noterades den 25.3 vid Hovran, Hedemora. Två bläsgäss av rasen flavirostris (grönländsk bläsgås) rapporterades den 25.3 från Hälla, Hovran. En smådopping var kvar vid Frostbrunnsdalen i Borlänge en bit in i månaden.

 

Fiskgjuse sågs flyga förbi i Falun den 30.3 och en jaktfalk fanns den 25.3 vid Ämådalen i Orsa. Enligt media hittades även ett ex. dött vid Njupeskär, Fulufjället, Älvdalen. Pilgrimsfalk observerades i Gagnef, Hedemora och Borlänge.

 

Den 30.3 rastade 500 gråtrutar vid Glöttret, Torsång, Borlänge, och dagen därpå var de 515 ex. Turkduva fanns i Avesta, Hedemora, Borlänge och Mora. Som mest sågs tio ex. den 4.3 vid Tallmon i Borlänge.

 

Det var som sagt gott om ugglor trots snöläget – eller kanske tack vare – om nu smågnagarna har lyckats klara vintern bra. Hökuggla noterades på 13 lokaler: Smedjebacken (1), Leksand (1), Rättvik (1), Orsa (2), Malung-Sälen (5) och Älvdalen (3). Från åtta lokaler rapporterades lappuggla: Hedemora (1), Ludvika (1), Orsa (5) och Malung-Sälen (1). Några fynd i Orsa kan gälla samma ex. Kom ihåg att sätta så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar hök- och lappuggla och andra känsliga arter – se inledningen! En hornuggla sågs den 28.3 vid Hosjö, Falun.

 

Kungsfiskare fanns kvar vid Frostbrunnsdalen i Borlänge en stor del av månaden. De första sånglärkorna trotsade vädret och fanns från den 15.3 vid Tyskgården, Enviken, Falun. Senare under månaden dök arten upp på ett tjugotal lokaler. En skärpiplärka upptäcktes den 24.3 vid Glöttret, Torsång, Borlänge. Den 23.3 hittades årets första forsärla vid Lumsheden, Falun. Den följdes senare av många fler.

 

Trots det bistra vädret sågs en rödvingetrast redan den 20.3 och då ända uppe vid Laxvadet, Lima, Malung-Sälen. Månadens nästa – och enda -  var ett ex. den 27.3 vid Islingby, Borlänge. Vid Nedre Grötsjöns raststuga, Älvdalen, sågs tre lappmesar både den 1.3 och den 24.3. Två råkor fanns den 16.3 vid Södra Fullsta, Avesta.

Endast några få rapporter om tallbitar kom in under månaden och som mest sågs 25 ex. den 3.3 vid Åsdammen och 15 ex. den 12.3 vid Grövelsjön – båda lokalerna ligger i Älvdalen. För övrigt var det bara en rapport gällande ett ex. den 7.3 vid Äppelbo, Vansbro. Från den 24.3 började det dyka upp snösparvar i små gäng lite här och var. Som mest sågs 20 ex. i Grangärde, Ludvika, och 25 ex. vid Glöttret, Torsång, Borlänge.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-05-21

Rapporter från Fågelskådningens dag 6 maj

 
2018-05-16

Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

 
2018-04-30

Hitta ett fågeläventyr nära dig - Fågelskådningens dag med fågeltornskampen

 
2018-04-25

Turturduva sågs i Dalarna 2017!

 
2018-04-19

Ny rapport "Sveriges fåglar 2018 - Hur går det för Sveriges fåglar och hur påverkas de av klimatförändringarna?"

 
2018-04-17

UPPROP - DOF BEHÖVER NATTRUTTSINVENTERARE

 
2018-04-16

Studiecirkeln "Utveckla ditt skådande" vid Hovran - gråhakedopping, brun glada och lappsparv

 
2018-04-08

Fåglar sen sist - Dalarna mars 2018

 
 

Dalakalendern

2018-05-26
Leksands fågelklubb - Hundhagen runt

Lördag 26 maj kl. 06:15

 

Vi vandrar runt i Hundhagen och lyssnar på fågelsången.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl.06.00 alt parkeringen vid Hundhagen kl.06.15.  

2018-05-26
Naturum Fulufjället - Fågelmorgon på Fulufjället
Lördag 26 maj, 2 juni och 9 juni
Samling vid naturum kl.6. Vi är ute ca 4 timmar. Ta med matsäck och gärna kikare om du har.

Guiden har med tubkikare och handkikare för utlåning finns på naturum.

Guider: John Halvarsson och Sebastian Kirppu

Kostnad: 100kr/person
2018-05-26
BioBlitz Dalarna - Långsjön, Borlänge
I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras Dalarnas första BioBlitz lördagen den 26 maj vid Långsjön i Borlänge och kommer att hålla på under ett helt dygn. Baslägret kommer att vara vid Långsjöns badplats och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda . Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandringar, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret. 

Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands. 

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, Naturum Dalarna och Studiefrämjandet.
2018-06-01
Folkare Ornitologiska Förening – Nattsångare

Fredag 1 juni kl. 21

 

Vad kan vi hitta i Folkarebygden denna kväll? Kanske näktergal, flodsångare eller rördrom?

 

Plats: Samling kl. 21:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-06-05
Leksands fågelklubb - Nattsångarvandring på Naturnatta

Tisdag den 5 juni kl. 21

 

Vi lyssnar på nattsjungande fåglar vid Limsjön eller annan aktuell lokal.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 21.00. 

2018-06-08
Falu fågelklubb - Nattsångarlyssning

Fredag 8 juni

 

Vi lyssnar efter nattsångare i Falu kommun.

Se hemsidan för tid och samlingsplats.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com