Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-12-13

Fåglar sen sist - Dalarna november 2016

Foto: Bo Johansson

Dalarna 2016 (650 fynd)

 

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via nya Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under november månad (cirka 650 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

Under första veckan av månaden kom vintern, åtminstone lokalt, och här i sydvästra delen av landskapet. Hemma i här Hörksbyn damp det ner dryga halvmetern med snö, medan det i t.ex. Sunnansjö bara 20 km härifrån endast blev lite vitt på marken. I mitten av månaden blev det mildare med gråväder och regn samt relativt milt. I fjällvärlden var det dock vitt hela månaden. November brukar vara en grå, trist och artfattig månad, men genomgången i Artportalen visar att om nu vädret inte var det mest uppmuntrande, så var dalaskådarna desto aktivare och hittade en hel del:

 

En mindre sångsvan sträckte mot söder vid Sunnansjö, Ludvika, den 3.11 och sex ex sågs också förbiflygande vid Övre Tjärna i Borlänge den 12.11. I Hovranområdet, Hedemora, fanns en del sädgäss kvar i början av månaden. Bl.a. noterades 270 ex den 5.11 vid Trollbosjön och 250 ex den 11.11 vid Flacken. Enstaka vitkindade gäss sågs också i Hovran-/Hedemoraområdet under hela månaden. Några prutgäss fanns kvar efter ”massinvasionen” under oktober. Ett ex rastade i Malung 1.11, tre ex vid Bastubacksbron i Mora den 2.11, två ex vid Övertänger, Enviken, Falun, den 3.11 och ett ex vid Lingheds änga, Falun, samma dag.

 

Från drygt 20 lokaler rapporterades det om bergand. Mest handlade det om ett till åtta ex, men tolv ex sågs den 2.11 rastande vid Spjutmosjön i Mora, 22 ex fanns vid Stora Holmsjön i Borlänge den 4.11 och 14 ex noterades vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 12.11. Från 14 lokaler rapporterades enstaka alfåglar. Som mest sågs fyra 1K och en honfärgad den 13.11 vid Harkittsviken, Bonäs, Mora. Från tiotalet lokaler i Mora rapporterades svärta. Som mest rastade 13 ex den 13.11 vid Vonsnäsudden, Kråkberg.

 

En smådopping fanns den 13.11 vid Norsbro i Leksand, ett ex sågs den 15.11 vid Tingsnäs udde i Mora, och man kan förmoda att det var samma ex som den 19.11 sågs vid Sanda, Mora. Två svarthakedoppingar sågs den 13.11 vid Bonäs, Mora. En ägretthäger upptäcktes den 29.11 vid Sörbro, Borlänge, och fågeln fanns kvar in i december vid Frostbrunnsdalen. En adult pilgrimsfalk fanns den 20.11 vid Finsta Ängar i Hedemora.

 

En dvärgbeckasin sågs den 18.11 vid Myran i Falun, där arten setts ett par vintrar tidigare. Morkulla noterades den 4.11 vid Brantudden i Orsa, samma dag vid Sunnansjö, Ludvika, och den 7.11 vid Mojesjön i Gagnef. En adult havstrut rastade vid Österforsån inne i Falun den 27.11.

 

Från närmare 40 (!) lokaler rapporterades hökuggla. Naturligtvis måste handla om samma individer som setts på flera lokaler, men under hösten har gott och väl 100 ex noterats i landskapet. Det ska bli intressant och se om det blir många häckningar till våren, så som skett vid tidigare invasioner. Månadens enda rapporterade lappuggla var ett ex som tillfälligt rastade vid Kestina, Ludvika, den 11.11. Månadens enda jorduggla var ett ex vid Rudängsmyran i Borlänge den 22.11. En kungsfiskare sågs den 13.11 vid Balen, Tyttbo, Avesta.

 

En sen ängspiplärka rastade den 6.11 vid Tingsnäsbadet i Mora. En forsärla sågs den 4.11 vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika. Och en järnsparv fanns vid Haraldsbo i Falun mellan 4.11 och 8.11. En rödhake var tillbaka (?) på Åsgatan 156 i Hedemora större delen av månaden och ett ex sågs också vid Scandbook i Falun den 10.11. Svart rödstjärt sågs den 6.11 i Dala-Järna, Vansbro, den 9.11 vid Roxnäs udde i Falun, och den 26.11 vid Hedemora Energi i Hedemora. Den sistnämnda hittades sedan död inomhus några dagar senare.

 

En stenskvätta av någon art sågs tillfälligt den 25.11 i centrala Grängesberg, Ludvika. Fågeln eftersöktes men gick inte att återfinna. Vid den här tiden på året är nog sannolikheten minst lika stor att det handlade om någon östlig, typ nunne, som vår vanliga skvätta. En svarthätta sågs den 3.11 vid Sunnansjö, Ludvika. Ett ex fanns dagen efter vid Haraldsbo i Falun och den 7.11 sågs ett ex vid Hälsinggården i Falun. Den 12.11 fanns ett ex vid Öje, Malung-Sälen och den 22.1 noterades ett ex vid Björbo, Gagnef. Sena gransångare var ett ex den 4.11 vid Funäsviken i Mora, ett ex den 11.11 vid Roxnäs i Falun, och ett ex den 15.11 vid Tingsnäs udde i Mora.

 

Även under november sågs lavskrika i Ludvika kommun. Ett ex noterades den 12.11 vid Nordhöjden, Hån, Fredriksberg. Sju vinterhämplingar födosökte vid Övre Svärdsjö i Borlänge den 10.11 och ett ex sågs den 17.11 vid Öje, Malung-Sälen. En snösiska sågs den 2.11 vid Vårliden i Falun. Ett ex fanns också den 14.11 vid Bullerforsen i Borlänge, och ytterligare ett ex noterades den 29.11 vid Nås, Hedemora. Från sex lokaler i södra Dalarna (Gagnef, Borlänge, Hedemora och Ludvika) observerades enstaka bändelkorsnäbbar. Från drygt femton lokaler rapporterades tallbit. Mest handlade det om enstaka ex men tolv ex sågs den 4.11 vid Stensjön, Grycksbo, Falun.

 

Avslutningsvis lite flockar med snösparvar: 20 ex fanns den 6.11 vid Lunden i Orsa. 25 ex sågs den 7.11 vid Övre Svärdsjö i Borlänge. Den 9.11 var det 21 ex och dagen efter var de 30 ex för att ytterligare en dag senare vara nere i 19 ex. 15 ex sågs också vid Hånäset i Malung-Sälen den 13.11.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com