Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-11-03

Fåglar sen sist - Dalarna oktober 2016

Sträckande prutgäss vid Rudängsmyran i Borlänge. Foto: Patrik Engberg

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via nya Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under oktober månad (cirka 1300 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

 

Den första frosten här i söder kom i början av oktober. Vädret dominerades av ett mäktigt högtryck i öster vilket medförde nordliga eller nordostliga vindar under tre veckor, med ett par dagars undantag då sydost var riktningen. Under de sista dagarna av månaden vände vinden mot mer normala sydväst. För övrigt finns inte mycket att säga, utan temperaturen var rätt normal, men nederbörden var dock fortsatt sparsam.

 

I mitten av månaden ”drabbades” främst Östersjölandskapen av ett ”nedfall” av östliga fåglar – främst sibiriska järnsparvar – av aldrig skådat slag! Vi fick nöja oss med ett rekordartat uppträdande av prutgäss, ett par fenologirekord och i alla fall ett östligt dragplåster som fick skådare från när och fjärran att besöka Rusta i Borlänge…

 

Två mindre sångsvanar rastade vid Nordansjö, Hedemora, den 28.10. Hela 112 sträckande spetsbergsgäss sågs den 5.10 vid Näsfjället, Malung-Sälen. En rastade också samma dag vid Vinäs, Mora. Från runt tio lokaler, varav flera i Hovranområdet, rapporterades det om bläsgäss. Som mest sågs 40 ex sträckande den 14.10 vid Näsåkersudd, Bonäs, Mora, och 15 ex rastade den 29.10 vid Näs Kungsgård, Hedemora. För övrigt handlade det om ett till nio ex. Några av månadens största ansamlingar av vitkindad gås var 52 ex den 2.10 och 67 ex den 19.10 vid Flogen i Gagnef. Dessutom sågs 51 ex vid Österförs i Gagnef den 27.10 och ca 70 ex sträckande över Norra Backa ind. omr. i Borlänge den 29.10.

 

Så till avdelningen prutgås, som borde bli en separat artikel i FiD: Den 14.10 kom ett massivt inflöde av sträckande prutgäss över Dalarna, sträcket avtog men fortsatte även dagarna därpå och flera rastande gäng fanns kvar i drygt en vecka. Sedan rapporterades mest enstaka eller små flockar månaden ut. Det är svårt att göra en bedömning över det totala antalet då flera rapportörer kan ha sett samma flock. Den 14.10 rapporterades prutgås från drygt 15 lokaler och totalt drygt 3700 ex sågs! Några av de största noteringarna var 500 ex (i tre flockar) vid Svärdsjö, Falun, 600 ex Södra Fullsta, Avesta, 500 ex Ivarsnäs, Orsa, 290 ex Näsåkersudd, Bonäs, Mora, och 300 ex Ljusterbrovägen, Säter. Förutom en rapport om tre rastande ex gällde det för övrigt flockar om mellan 100 och 200 ex.

 

Dagen efter fanns rapporter från nära 20 lokaler och drygt 1130 ex, men nu var det många rastande flockar. Några av de större ansamlingarna var 280 ex sträckande vid Lisselheds badplats, Orsa, 180 ex rastande vid Kumbelnäs, Våmhus, Mora, 138 rastande vid Bonäs bygdegård, Mora och 100 förbiflygande vid Gesunda, Mora. Mellan den 16.10 och den 23.10 fanns många rapporter om framförallt rastande, men även sträckande prutgäss, men inte alls i samma omfattning som dag ett och dag två.

 

Snatterand sågs endast vid Ansta, Säter, och Vattnäs, Mora. Från nära femton lokaler rapporterades bergand. Mest var det enstaka ex men vid Hälla, Hovran, Hedemora, noterades som mest åtta ex 21-27.10, tio ex rastade vid Tingsnäs udde i Mora den 30.10 och dagen efter fanns 12 ex vid Spjutmosjön, Mora. Från drygt 30 lokaler rapporterades alfågel, vilket måste vara rekord! Även här handlade det mest om enstaka ex, men sex ex rastade den 21.10 vid Hörksbyn (Vstm), Grängesberg, Ludvika, tolv ex dagen efter vid Orsa camping och sju ex vid sjön Bjursen, Bjursås, Falun, den 24.10. Från nära 15 lokaler rapporterades svärta. Mest var det enstaka ex, men tio ex sågs den 14.10 vid Vikaviken, Vika, Mora och sex ex vid Svärdsjö, Falun, den 22.10.

 

Flera observationer av svarthakedopping gjordes under månaden, och den sista var ett ex den 27.10 vid Marnästjärn inne i Ludvika. I Ludvika fanns även rörhöna kvar till den 2.10 vid Kasttjärn.

 

Fem ljungpipare sågs den 2.10 vid Gagnefs kyrka, en 1K rastade vid Åmåsäng i Mora den 19.10 och en 1K fanns den 26.10 vid Dragsängarna, Leksand. Några sena kärrsnäppor rastade i början av månaden vid Rudängsmyran i Borlänge, samt vid Flinesjön, Hedemora. Skogssnäppan vid Rudängsmyran slog fenologirekord och var kvar mist till den 30.10. Ett annat sent ex sågs den 15.10 vid Niställningen, Malungsfors, Malung-Sälen.

 

En dvärgbeckasin sågs den 1-2.10 vid Hötjärn (Vstm), Ludvika, ett ex fanns vid Rudängsmyran i Borlänge den 16.10, ett ex den 18.10 vid Länsan, Borlänge, ett ex vid Myran i Falun den 22.10, och ett ex den 27.10 vid Hustjärn, Husom, Malung-Sälen. En sen dubbelbeckasin rapporterades från Västra Utsjö i Malung den 19.10. Minst 36 hökugglor rapporterades in under månaden! Lappuggla rapporterades från två lokaler i Mora och en i Hedemora. Månadens enda jorduggla var ett ex den 10.10 vid Hamre, Hovran, Hedemora.

 

En härfågel fanns vid Övertänger, Enviken, Falun, den 23-25.10. Några sena ladusvalor är värda att nämna: En 1K fanns den 3.10 vid Norra Håbergs hage i Falun, ett ex i Malung den 8.10 och två ex vid Södra Fullsta, Avesta, den 14.10. En berglärka rastade vid Tuppåkern i Nås, Vansbro, den 24.10 och dagen efter fanns två ex på samma plats. En sen trädpiplärka rapporterades den 12.10 från Järnliden i Falun och en skärpiplärka flög förbi vid Hälla, Hovran, Hedemora den 31.10.

 

Svart rödstjärt fanns vid Outokumpu industriområde, Avesta, vid Hällarna inne i Ludvika och vid Bonäs bygdegård i Mora. En ringtrast rastade på Lergärdet i Borlänge den 2.10 och ett ex fanns den 17.10 vid Österfors i Gagnef.

 

Så till månadens stora publikmagnet: På Norra Backa ind. omr. i Borlänge hittades den 28.10 en ÖKENSÅNGARE – ny art för Dalarna och troligen det första inlandsfyndet av arten! Fågeln var mycket samarbetsvillig och visade upp sig fint för tillresta skådares kikare och kameralinser. Den hade den goda smaken att stanna hela veckoslutet fram till den 30.10. SOF:s raritetskommitté (RK) bör inte ha några problem med att godkänna observationen, då fågeln finns väl dokumenterad på mycket fina bilder!

 

En sen lövsångare fanns vid Tina, Rättvik, den 15.10 och tre skäggmesar noterades den 17.10 vid Trollbosjön i Hedemora. En varfågel, rapporterad som rasen homeyeri, sågs den 18.10 vid Myran i Falun. RK får bedöma rapport och bilder. Sydliga lavskrikor fanns fortfarande kring Säfsen, Ludvika, samt vid Kölbacken, Falun.

 

Inga större ansamlingar med steglitser rapporterades in under månaden. De största ansamlingarna var 20 ex den 6.10 vid Hedemora reningsverk, och 20 ex vid Ansta, Säter, den 24.10. En 1K brunsiska (gråsiska av rasen C. f. cabaret) hittades den 22.10 vid Björnhyttans avfallsanläggning utanför Ludvika. En snösiska fanns på Rudorna i Borlänge den 26.10.

 

Två bändelkorsnäbbar födosökte vid Tyfors, Fredriksberg, Ludvika, den 27.10 och två ex sågs flyga förbi vid Skenshyttenäs, Säter, den 30.10. Under månadens sista fyra dagar gjordes åtta observationer av tallbit – kanske en invasion är på gång?. Det handlade inte om större flockar utan om ett till fem ex. Den ortolansparv som fanns den 3.10 vid Lindänget i Orsa bör vara den senaste i landskapet och ståta med nytt fenologirekord.

 

Så till ytterligare en rapport som RK får ta hand om, när en blankett kommer in: Mellan den 15.10 och den 21.10 ska en 1K DVÄRGSÄVSPARV ha setts av en ensam observatör vid Övre Tjärna i Borlänge! Ungefär samtidigt rapporterades Sveriges första dvärgsävsparv på ön Horsten utanför Stockholm – så detta skulle vara andra fyndet i Sverige och första för Dalarna. Tyvärr lyckades andra som eftersökte fågeln inte hitta den, så nu väntar vi med spänning på en raritetsblankett.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Ökensångaren i Borlänge. Foto: Yngve Johansson

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com