Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-10-10

Fåglar sen sist - Dalarna september 2016

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via nya Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Kom ihåg att kontrollera Din ”skuldlista” (numera kallad ”Fynd för validering”) om Rrk vill ha in uppgifter angående någon rapport som Du skrivit. Speciellt om Du gör någon upptäckt, eller om Du observerat någon vanlig art vid ovanlig tidpunkt, på ovanlig lokal eller i ovanligt stort antal. Har Du foton (eller i vissa fall inspelning av lätet) är vi tacksamma om Du bifogar dessa. Det underlättar vårt arbete enormt! Du behöver inte skriva någon rapport bara för att tömma Din skuldlista om Du vet att andra skrivit en rapport, och om Du inte har fler uppgifter att tillföra.

 

Är Du osäker på hur en raritetsblankett ska fyllas i? Klicka på länken till Rrk på DOF:s hemsida. Titta sedan under ”Rapportering” och ”Raritetsblankett”.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under september månad (cirka 1100 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel.

 

 

Att beskriva vädret för september månad 2016 är nog ganska enkelt - den varmaste i mannaminne och mer en vanlig sommarmånad än den första höstmånaden! Under flera dagar kom temperaturen upp över tjugo grader och inga höststormar (med undantag för den sista september) eller hemska höstregn drabbade oss. Det blev väldigt torrt och det märktes på vattennivåerna i många sjöar. Vädret satte naturligtvis sin prägel även på fåglarna. Många arter fanns kvar långt in i månaden, trots att de under normala år borde ha lämnat oss. Om vi ska följa systematiken kommer månadens höjdpunkt sist i denna sammanställning (den som väntar på något gott…).

 

Tio spetsbergsgäss rastade vid Venjan, Mora, den 17.9. Ansamlingar med vitkindad gås fanns som vanligt vid Flogen, Gagnef. Där sågs 31 ex den 4-5.9 samt 44 ex den 13.9, och vid själva Kyrkbyn sågs 25 ex den 28.9. Vid Flacken, Hedemora fanns 22 ex den 7.9 och vid Ansta, Säter, rastade 19 ex den 15.9. Snatterand rapporterades bara från Ansta, Säter, där som mest fyra ex sågs den 5.9. Vid Djupsilsjön, Älvdalen, fanns fyra svärtor kvar den 17.9.

 

En rapphöna rapporterades från Bergkarlås i Mora den 12.9. Utsläppt får man förmoda. En gråhakedopping rastade vid sjön Barken i Söderbärke, Smedjebacken, den 17.9.

 

En 1K stäpphök sågs runt Rudängsmyran i Borlänge under månadens första dagar. En annan 1K fanns några dagar senare vid Sörbo, Aspeboda, Falun. Rörhöns noterades i vanlig ordning både vid Flinesjön i Hedemora och inne i Ludvika vid Kasttjärn. Vid räkningen av tranor i Hedemora den 1.9 noterades 1832 ex rastande på Sörbogrundet, Hovran.

 

Enstaka större strandpipare observerades under hela månaden och en 1K fanns kvar ända till den 30.9 vid Rudängsmyran i Borlänge. En kustpipare sträckte förbi vid Hälla, Hovran, Hedemora, den 3.9. En adult sågs den 3.9 vid Södra, Fullsta, Avesta. En adult rastade vid Vattnäs, Mora, den 9.9. En 1K upptäcktes vid Rudängsmyran i Borlänge den 10.9. Ett ex hördes på Sollerön vid Borstnäs, Ryssa, Mora, och samma dag hördes en ute på Storsiljan, Mora. En 1K rastade även samma dag på Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand.

 

En kustsnäppa sågs under månadens första dagar vid Rudängsmyran i Borlänge. En 1K rastade vid Fatburen den 1.9 och en 1K fanns på Vattholmsskären i Siljan, Leksand, den 16.9. Dagen efter fanns två 1K på samma lokal. En 1K småsnäppa rastade vid Rudängsmyran i Borlänge i början av månaden. Ett ex fanns även vid Kyrkbytjärn i Falun några dagar. Mer tillfälligt sågs ett ex också vid Flinesjön i Hedemora. I mitten av månaden fanns så en 1K åter vid Rudängsmyran. En 1K spovsnäppa blev en riktig långstannare vid Rudängsmyran under första halvan av september.

 

På samma lokal noterades månadens största ansamling med brushanar den 1.9 då 25 ex fanns där. En dvärgbeckasin rastade vid Flinesjön, Hedemora, den 10.9. Ett ex fanns den 13.9 vid Frösaråsen, Fredriksberg, Ludvika. Ett ex rastade dessutom vid Hötjärn (Vstm), Grängesberg, Ludvika, den 17.9. En dubbelbeckasin fanns den 13.9 vid Bullsjön i Malung. Ett ex sågs två dagar senare vid Öje, Malung-Sälen. Dessutom sågs ett ex vid Hötjärn (Vstm), Grängesberg, Ludvika, den 17-18.9.

 

Två myrspovar rastade vid Rudängsmyran i Borlänge den 6.9 och dagen efter fanns ett ex kvar. En hel del rapporter fanns under månadens första hälft gällande mosnäppa, drillsnäppa, skogssnäppa, svartsnäppa och grönbena. En skogssnäppa fanns kvar in i oktober vid Rudängsmyran i Borlänge! En mörk fas av kustlabb sågs sträckande vid Utsund, Avesta, den 1.9 och en 1K silltrut rastade vid Hörksbyn (Vstm), Grängesberg, Ludvika, den 3.9.

 

Från inte mindre än 22 lokaler rapporterades det om rastande hökugglor! Under första halvan av månaden dominerades rapporterna av fåglar från norra och nordvästra delarna, men senare dök allt fler upp längre söderut. Fördelning kommunvis: Älvdalen (2), Malung-Sälen (8), Orsa (1), Falun (1), Borlänge (2), Ludvika (5), Smedjebacken (1), Säter (1) och Hedemora (1). Månadens enda jorduggla var ett ex den 25.9 vid Idresjön, Älvdalen. En kungsfiskare fanns den 20.9 vid Tunaåstrand i Borlänge. En härfågel gladde flera skådare vid Mobyn i Malung den 26.9.

 

Från minst 15 lokaler rapporterades rödstrupig piplärka. Lindänget i Orsa dominerade även denna gång. På Vattholmsskären ute i Siljan, Leksand, fanns en skärpiplärka den 9.9, två ex den 17.9 och ett ex den 23.9. En 1K citronärla hittades den 9.9 vid Venjan, Mora, och kunde fotograferas. Svart rödstjärt fanns vid Hötjärn (Vstm), Grängesberg, Ludvika, vid Mosjön i Malung, en adult och en 1K vid Falu gruva, två ex vid Hällarna/ABB inne i Ludvika och ett ex vid Outokumpu i Avesta.

 

Två av busksångarna vid Enbacka, Gustafs, Säter, fanns kvar ända till den 5.9. En sen härmsångare sågs den 3.9 vid Hälla, Hovran, Hedemora. En 1K höksångare ringmärktes vid Lindänget i Orsa den 10.9. Det börjar bli en årlig tradition! En tajgasångare fanns den 22.9 vid Lergärdet inne i Borlänge. Fortfarande så fanns enstaka lavskrikor kvar i västra delarna av Ludvika kommun. Den 28.9 sågs ett ex vid Hån, Fredriksberg. En flock med cirka 1000 ex av bo-/bergfink sågs den 3.9 vid Pingbo, Stora Skedvi, Säter. Ett par av månadens största ansamlingar med steglitser var 30 ex den 13.9 vid Varggårdstippen i Falun, och 40 ex den 17.9 vid Rudängsmyran i Borlänge.

 

En ”brunsiska” (C. f. cabaret) ringmärktes vid Lindänget i Orsa den 18.9. Från nio lokaler rapporterades det om ett till två ex av bändelkorsnäbb. Älvdalen ståtar med tre fynd liksom Mora, följt av Ludvika med två och Falun med ett fynd. Månadens enda tallbit var en adult som sågs förbiflygande vid Drevfjällets naturreservat i Älvdalen den 23.9.

 

Och så har vi månadens höjdpunkt till sist: En 1K dvärgsparv ringmärktes den 25.9 vid Lindänget i Orsa! Den förra sågs på samma lokal den 22.9 år 2013. Före det får vi backa ett kvarts sekel innan någon dvärgsparv fanns rapporterad i Dalarna…

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-08-18

Möjlighet att ange annan fotograf, nyhet i Artportalen

 
2018-08-12

Fåglar sen sist - Dalarna juli 2018

 
2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

 
2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

 
2018-06-14

DOF resa 2018

 
2018-06-11

Fåglar sen sist - Dalarna april 2018

 
2018-06-04

Nytt nummer av FiD ute och DOFs riktlinjer för integritetsskydd!

 
2018-05-31

Svend Svarrer: En annorlunda naturupplevelse

 
 

Dalakalendern

2018-08-23
Naturum Fulufjället - BioBlitz på Fulufjället
Torsdag 23 augusti

Samling vid naturum kl.8

Under dagen kommer det att hållas små föredrag/workshops av forskare och experter som finns på plats.

Möjlighet att köpa lunch och fika. ALLA BEHÖVS!
2018-09-02
Folkare Ornitologiska Förening – Sonnboviken

Söndag 2 september kl. 09

 

Vi besöker den nyrestaurerade delen av Sonnboviken. Vad kan vi finna där denna sensommardag? Telefon Mats 070 – 399 81 63.

 

Plats: Samling kl. 09:00 vid parkeringen Krylbo järnvägsstation. 

2018-09-08
Leksands fågelklubb - Rovfågelsexkursion

Lördag 8 september kl. 13

 

Vi tittar på rovfåglar i Häradsbygden och kanske några fler platser.

Kontakt: Conny Land 070-216 55 55, connyland53@gmail.com.

 

Plats: Samling: Norsbro kl.13.00. 

2018-09-10
Tunabygdens fågelklubb - Månadsmöte

Måndag 10 september kl. 19

 

Uppsummering av sommaren och höststart.

 

Plats: Fornby folkhögskola kl. 19.00

2018-10-01
Leksands fågelklubb - Filmvisning med Ingemar Lind

Måndag 1 oktober kl. 19

 

Naturfilmaren Ingemar Lind kommer som vanligt och visar sin senaste film. Samling: kl. 19.00.

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Naturum Dalarna i Siljansnäs. 

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com