Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-12-02

Förbud mot avverkning under nattskärrans häckningstid

Nattskärra. Foto: Per-Inge Mill

I de många turerna om bolaget OX2 Wind AB ska få bygga en vindkraftspark på Orrberget mellan Borlänge och Grangärde har nu Mark- och miljööverdomstolen tagit beslut. 

 

Sedan tidigare så har, Mark- och miljödomstolen, beslutat att bolaget ska få bygga ut vindparken och att ett villkor som Länsstyrelsen ställde inte skulle gälla.   

Villkoret var att själva byggandet inte fick ske under häckningstiden för nattskärran. DOF och Naturskyddsföreningen i Dalarna överklagade domstolens beslut och yrkade i första hand på att tillståndet skulle upphävas - och i andra hand att villkoret som länsstyrelsen beslutat om skulle gälla. 

Mark- och miljööverdomstolen gick inte med på att pröva hela tillståndet på nytt och beviljade inget prövningstillstånd. Därmed stod det klart att bolaget kunde bygga. 

Men Mark- och miljööverdomstolen tog upp prövningen av villkoret om att inte få använda sommaren för avverkning och vägbyggnation. 

Det beslutet har nu kommit och ger föreningarna rätt. Bolaget är skyldig att visa hänsyn till fågellivet. Det innebär att under häckningstiden så råder det förbud mot avverkning, m.m. när vindparken ska anläggas.

Naturligtvis så hade det bästa varit att inga vindkraftverk hade fått byggas i detta värdefulla område, men det är ändå en seger att överprövande domstol rättar Mark- och miljödomstolen när det gäller synen på hur en art, i detta fall nattskärra, som dels är fridlyst men också med i fågeldirektivets bilaga 1, kan hanteras under häckningstiden. 

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-12-11

Fåglar sen sist - Dalarna november 2017

 
2017-12-08

Nytt nummer av FiD ute nu!

 
2017-12-08

Slutspurten i eko-x Dalarna 2017

 
2017-12-08

Dax för Musikhjälpen-rallyt!

 
2017-12-06

Till minne av Börje Flygar

 
2017-11-28

Tunabygdens fågelklubbs vinterfågelmatning vid Mossbodarna är igång!

 
2017-11-23

Höstmötet 2017

 
2017-11-11

Nya Vingarna

 
 

Dalakalendern

2018-01-08
Tunabygdens fågelklubb - Månadsträff

Måndag 8 januari kl. 19

 

”Vinterfågelmatningsprat” och snart dags för ”Vinterfåglar in på knuten-kampanjen” igen.

 

Plats: Fornby Ö. flygeln.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com