Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-11-23

Höstmötet 2017

Lars-Erik under föreläsningen om Naturvårdsarter. Foto: Svend Svarrer
36 medlemmar samlades på Leksands Folkhögskola den 19:e november för att delta i DOFs höstmöte. Nedan är en mycket kortfattad och personlig sammanfattning av höstmötet. Vi fick höra på flera olika föreläsare med mycket intressanta och spännande föredrag med mycket fakta och information, en hel del fina bilder och till och med en och annan videofilm.
Som alltid är det svårt att återberätta allt, men denna dag var så intressant att jag har hittat flera uppslag till spännande artiklar i kommande nummer av FiD.
 
Naturvårdsarter, Lars-Erik Nilsson
Naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, som indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för den biologiska mångfalden. I Dalarna finns 39 artar som klassas som naturvårdarter och Lars-Erik informerade lite om deras status
och om vikten av att vi rapporterar dessa till Artportalen. Skogsstyrelsen använder bland annat Artportalen i samband med avverknings- och samrådsanmalan — och finns ingen rapport i Artportalen så finns det alltså tydligen inget som man behöver ta hänsyn till. Använd artportalen för fågelskydd!!!
 
Ortolansparv, Urban Grenmyr och Uno Skog
Urban informerade om ortolansparvens status i Dalarna och hur den minskat drastiskt senaste åren och diskuterade sedan möjliga anledningar till varför den minskat. Uno informerade om Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för ortolansparv och hur DOF och Länsstyrelsen kan samarbeta framöver.
 
Lappmes och lappsparv, Urban Grenmyr
Urban informerade om att även lappmesen i stort sett verkar ha försvunnit i Dalarna. I diskussionen om varför den minskat diskuterades kring konkurrens från övriga mesar och den omfattande fågelmatningen som
pågår. Norska studier stödjer dessa teorier och kommer att fortsätta, men egentligen vet vi inte.
 
Även lappsparv håller på att försvinna och vi vet inte varför, kan det vara frötillgången på vintern som har minskat? Flera andra sparvar minskar också. Kan det finnas något samband?
 
Finnas mycket att fortsätta undersöka.
 
Backsvala, Lennart Risberg
Lennart Risberg informerade sedan om läget för backsvala och du kan läsa hela Lennarts rapport i nummer 4 2017 av FiD.
 
Vitryggig hackspett, Staffan Müller
Staffan Müller, ansvarig för DOFs projekt för lövskog och vitryggig hackspett berättade om projektets historia från start och fram till idag och visade bilder på typiska vitryggs biotoper samt bilder på olika vitryggar.
 
Lunch
Efter alla dessa dystra men väldigt intressanta föredrag var det dags för en mycket god lunch—och en stund för mingel.
 
Mingel är en viktig del av höstmötet, både vid förmiddags– och eftermiddagsfika samt på lunchen hördes ett härligt sorl från alla minglande DOF:are.
 
Pilgrimsfalk, Lars Leksén
De första två utsättningar av pilgrimsfalk i Dalarna var i Leksand 1994. Projektet fick inte en lyckad start. Duvhöken besökta och dödade falkarna, först när de var kvar i sin bur, men också efter de släpptes ut i de fria. Men redan året efter gick det bättre. Lars visade med stor pedagogik och tydlighet hur projektet utvecklades och vilken succés projektet blev. År 2000 kom första vilda häckningen åter till Dalarna och sedan dess har det bara ökat och ökat och idag känner projektet till ett 50-60- tal kanske till och med 70 olika revir i mellersta Sverige.
 
2014 började projektet placera ut kameror vid häckningsplatser och fick helt ny och viktig dokumentation av pilgrimsfalkens liv. 2017 kom äntligen falkarna åter till Leksand, där allt började, för att häcka. Lars visade också bilder och film på pilgrimsfalk.

Jaktfalk, Alf Nordin
Alf Nordin inledde sitt föredrag med att berätta om första gång han träffade Gunnar Lind. Då var han väldigt skeptisk till denna skidåkare som ställde en massa frågor om kungsörn. Men snart blev de trots allt bästa vänner och har sedan dess åkt många mil på skidor för att inventera både kungsörn och
jaktfalk.
 
Alfs föredrag blev lika mycket en rolig historiskt berättelse som ett intressant föredrag om jaktfalk. Med fina bilder och fakta fick vi lära oss mycket om jaktfalk i Dalarna.
 
Föreningsfrågor
Stig-Åke avslutade mötet med att ta upp ett antal olika frågor som styrelsen jobbar med och funderar kring just nu. Du kan läsa mer om några av dessa i avsnittet Saxat i FiD nr 4 2017, t.ex. diskussioner kring studiecirklar, aktiviteter, resor och bioblitz. Övriga diskussioner får vi återkomma till i ett kommande nummer.
 
Andra frågor som lyftes var: 
► Kedjan - en ny gemensam medlemsform för DOF och BirdLife Sverige
► Fågelskyddsfrågor
► Artportalen
► DOFs informationskanaler
► Inventeringar
► Byte av bank
 
Mötesavslut
Staffan Müller uppmanar att alla hjälpar till med Vinterfåglar inpå knuten, se information på hemsidan under fliken "Fågelskådning" eller i nr 4 2017 av FiD.
 
Stig-Åke tackade föreläsarna, mötesdeltagarna samt Petrus som fixat med lokal och planering—och avslutade sedan mötet.
Lunch under årets höstmöte. Foto: Svend Svarrer

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com