Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2017-02-10

Informera mera!

DOFs redaktion har ansvar för information till medlemmar, andra fågelintresserade och föreningar, organisationer, myndigheter och media. Redaktionen använder medlemstidning, hemsida, Facebook och mejl för att informera om vad DOF är och vad DOF gör. Informationen består oftast av rapporter och dokumentation från aktiviteter och projekt, men även av medlemmarnas olika fågelupplevelser.

 

Vi behöver bli fler som vill UTVECKLA medlemstidning, hemsida och Facebook!

 

Redaktionen består just nu av Glenn Costello, Falun och Svend Svarrer, Säter, men vi behöver bli fler som vill jobba med information och som vill vara med att utveckla DOFs medlemstidning, hemsida och Facebook-sida.

 

Vad och hur gör redaktionen

Redaktionens arbete innebär bland annat att hålla kontakt med skribenter, fotografer, styrelsen, inventeringsgruppen, rapportkommittén och bevaka de projekt som pågår i länet samt att diskutera, granska och planera hur informationen från dessa kan presenteras på bästa sätt - via medlemstidning, hemsida, Facebook och mail. 

 

Allt arbete i redaktionen sker på ideell basis och vi har ungefär ett redaktionsmöte på 1-2 timmar via Skype per månad. För det löpande arbetet använder vi mobil, mejl och Google Drive.

 

Redaktionen består av fem(5) personer, fast just nu är vi bara två; Glenn och Svend. Gittan Matsson, Falun stöttar redaktionen med synpunkter, idéer och korrekturläsning, men ingår inte i den egentliga redaktionen.

 

Vi arbetar som en grupp med gemensamt ansvar för medlemstidning, hemsida och Facebooksida. Vi granskar och diskuterar texter, skrivna av våra trogna skribenter och av oss själva. 

 

Hemsidan och Facebook

Glenn har just nu huvudansvar som webbmaster/hemsideredaktör och för Facebooksidan. Han har även det tekniska ansvaret, vilket innebär hela hemsidans tekniska uppbyggnad med navigering, sidor och undersidor, länkar, att skapa nya sidor och undersidor, flikar  med mera.

 

Glenn ansvarar även för att lägga ut bilder, nyheter och uppdatera Dalakalendern, samt att lägga ut rapporter, FiD och böcker i pdf-format.

 

Medlemstidningen Fåglar i Dalarna

Svend har just nu huvudansvaret som redaktör för Fåglar i Dalarna, ansvar för redigering, layout, design och teknisk kontakt med tryckeriet.

 

Vem är du?

 

  • Vi behöver dig som vill skapa kontakt med nya skribenter för att få fram nya typer av artiklar till FiD och hemsida.
  • Vi behöver dig som vill intervjua intressanta och aktiva ornitologer i Dalarna och skriva artiklar om dem och deras arbete.
  • Vi behöver dig som vill skriva artiklar själv – från fakta du läser i olika rapporter, artiklar, Artportalen eller annat material.
  • Vi behöver dig som som har idéer och synpunkter och som tillsammans med oss vill vara med att utveckla informationen och dokumentationen från DOF - ännu mera.

 

Kontakta oss

Vill du vara med eller har du frågor och/eller funderingar kring redaktionens arbete - kontakta oss:

 

  • Glenn Costello, glenncostello11@gmail.com, 070-717 84 49
  • Svend Svarrer, svend.svarrer@gmail.com, 072-210 20 97

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-02-25

Ny bok och medlemstidningar i våra bokhyllor

 
2018-02-24

Fåglar sen sist - Dalarna januari 2018

 
2018-02-17

Dalarally 2018 - Resultat

 
2018-02-11

Vinterfåglar Inpå Knuten 2018 - Dalarna

 
2018-02-08

Öppet brev - Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

 
2018-02-06

Utveckla ditt skådande - ny studiecirkel från DOF!

 
2018-01-30

Många örnar dör av tåg – snörik vinter ökar antalet

 
2018-01-22

Eko-X Dalarna 2017

 
 

Dalakalendern

2018-02-01
Leksands fågelklubb - Hackspettsexkursion

Lördag 24 mars kl. 06

 

Vi ger oss ut och lyssnar efter trummande och ropande hackspettar.

Kontakt: Åke Tidigs, 076-824 73 29, tidigsake@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl. 06.00

2018-03-05
Folkare Ornitologiska Förening – Artbestämning

Måndag 5 mars kl. 19

 

Artbestämning. Vi kollar på bilder och tränar på artbestämning av fåglar!

 

Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16

2018-03-05
Tunabygdens fågelklubb - Årsmöte

Måndag 5 mars kl. 19

 

Årsmöte! Klubben bjuder på kaffe och bildvisning med bilder från Ecuador och Galapagos. OBS! Detta är också kallelse till årsmötet!

 

Plats: Fornby folkhögskola 

2018-03-07
Leksands fågelklubb - Årsmöte

Onsdag 7 mars kl. 19 

 

Ärenden enligt stadgarna. Fika. Alla är välkomna! Kontakt: Sebastian Falk, 073-702 92 79, sebastian@leksandsfagelklubb.se.

 

Plats: Klubblokalen i Norsbro kl. 19

2018-03-08
Leksands fågelklubb - Ugglevaka

Anmäl ditt intresse senast 8 mars 

 

Vi hoppas att det blir ett gnagarår med mycket ugglor, i så fall planerar vi en ugglevaka, men inväntar gynnsamt väder. Anmäl ditt intresse senast 8 mars, så kan vi kalla samman till en utflykt med kort varsel. Begränsat till 15 deltagare. Kontakt: Henry Pollack, 070-524 86 74, uvhenry@gmail.com.

2018-03-11
Dalarnas Ornitologiska Förening - Årsmöte
DOFs ÅRSMÖTE 2018-03-11
Fornby Folkhögskola, Borlänge mellan kl. 13:00-16:00
 
Program
► Traditionella årsmöteshandlingar
► Fika
► Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog, Julian Klein, SLU
 
Betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog
Doktorand Julian Klein vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, kommer och berättar om sin forskning ”Om betydelsen för fågellivet att ha en flerskiktad skog.” Man har forskat på talltita och lavskrika och hur de nyttjar de olika delarna i en skog.
 
Ett aktuellt ämna för Dalarna, där vi ser hur gammelskogarna försvinner
och kvar blir ensidiga bestånd i olika åldrar.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com