Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2016-11-23

Rapport - Höstmöte

Drygt 40 DOF-medlemmar samlades den 20 november för ett höstmöte på Fornby Folkhögskola i Borlänge. Ordförande Stig-Åke Svenson öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Speciellt välkomnades dagens föreläsare Johan Nilsson från Artdatabanken. 

 

Stig-Åke sammanfattade styrelsens arbete sedan årsmötet i mars:

 • Samarbeta DOF – SOF-BirdLife

Styrelsen har haft flera möten med SOF-BirdLife och i november åker Stig-Åke Svenson och Anne Ristijärvi på ett möte där flera andra regionala föreningar är med – för att diskutera ett fortsatt tätare samarbete. Mer information om detta på årsmötet i mars.

 • Hemsida
En arbetsgrupp - bestående av Glenn Costello, Anne Ristijärvi och Svend Svarrer - har tagit fram en ny hemsida. 
 • APP för fågellokaler. 

DOF, Glenn Costello, ingår i en SOF-BirdLife-arbetsgrupp som jobbar med en APP för fågellokaler.

 • Bokgruppen

Gruppen som arbetar för att uppgradera DOFs böcker Fåglar i Dalarna och Fågellokaler i Dalarna har i och med att SOF-BirdLife arbetar med en APP för fågellokaler börjat fundera på om vi ska invänta APPen i stället. 

 • Medlemsutveckling

Vi har idag drygt 600 medlemmar. Till våren kommer SVTs nya realityserie Det stora Fågeläventyrat. Vi tror att detta kan skapa ett stort fågelintresse. Därför har DOF utsedd en arbetsgrupp bestående av Karin Björklund, Lars-Erik Nilsson och Svend Svarrer – som arbetar för att vi till våren ska få igång nybörjarkurser i så många Dala-kommuner som möjligt. Ett samarbete mellan DOF och de lokala fågelklubbarna. Arbetsgruppen kommer även kolla på möjligheterna att få igång mer avancerade kurser.Är du intresserat eller har funderingar – kontakta arbetsgruppen

 • Organisationsförändring

Kommunombudets roll som lokala informatörer har ersatts av dagens moderna teknik, e-mail, Facebook och hemsida, och det är de kontaktvägar styrelsen kommer att använda framöver för att sprida och samla information från hela Dalarna. 

Översyn har även gjorts av projekt, kommittéer och arbetsgrupper. Aktiva projekt och kommittéer just nu är kungsörn, vitrygg, inventeringsgruppen, Regionala rapportkommittén, Hovranstiftelsen och bokgruppen. 

Höstmötet hade inga kommentarer till detta och styrelsen kommer att ta beslut på ett kommande möte. .

 • RRK ny ledamot

Per Lif lämnar RRK och därför behövs en ny ledamot. Hör av dig till Urban Grenmyr eller Stig-Åke Svenson om du är intresserad.

 • Remiss och yttrande

DOF har svaret på ett antal remissor och yttrat sig i ett antal olika frågor – om vindkraft, naturreservat och annat – ibland tillsammans med andra naturvårdsorganisationer.

 • Samarbete med andra föreningar 

Stig-Åke Svenson har haft möte med ordförandena i några andra naturvårdsorganisationer i Dalarna för att bland annat diskutera fortsatt samarbete.

 • Verksamhetsplan

Stig-Åke sammanfattade kort styrelsens tankar på verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

 • Vinterfåglar in på knuten
 • Fågelskådningens dag
 • Inventeringar och inventeringsläger
 • Projekt vitryggig hackspett
 • Analys av rapporter på Artportalen, RRK 

Mer detaljer om styrelsens arbete kommer att presenteras i nästa nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna som kommer i december.

 

Rapportering – Johan Nilsson, Artportalen

Därefter lämnade Stig-Åke ordet till Johan Nilsson från Artdatabanken som först gav en kort historisk sammanfattning av hur Artportalen kom till och blev det den är idag. Och sedan informerade han om vikten av att rapportera samt att ge så många detaljer kring de olika observationer som möjligt.

Johan förklarade också att det är viktigt att noggrant analysera data från artportalen. T ex finns det väldigt många observationer av skata i januari – troligen för att skådarna måste få in skata på sin årslista. Det är alltså mer intressant att rapportera skata i januari än i augusti. Fast det är nog lika många skator. Samma gäller för många andra arter, roligt att notera när lövsångaren anländer på våren, men sedan minskar antalet rapporter. Johan visade många olika exemplar på rapporter och analyser man kan göra från Artportalen och berättade även hur man kan använda artskyddet som finns i Artportalen.

Rapportering - Urban Grenmyr, RKK

Urban kopplade sedan till vår rapportering i Dalarna och visade lokala rapporter för flera olika arter som hökuggla, sparvhök, gråsparv och pilfink. Även Urban uppmanade till att ge så många detaljer som möjligt – och också att rapportera vanliga och naturvårdsarter.

Mötesavslut

Stig-Åke avslutade mötet och avtackade Johan Nilsson med en bok om Hovran – samt riktade ett varmt tack till Urban Grenmyr och till Tungabygdens fågelklubb som hade fixat ett mycket god fika!

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2017-11-11

Nya Vingarna

 
2017-11-06

Fåglar sen sist - Dalarna oktober 2017

 
2017-10-18

Fåglar sen sist - Dalarna september 2017

 
2017-09-30

Ett steg i rätt riktning - det senaste om ortolansparven

 
2017-09-29

EuroBirdWatch 2017 - Rapportera allt man ser den 30 sep - 1 okt

 
2017-09-28

Till minne av Torbjörn Jansson

 
2017-09-27

Fullt hus i Dalarna!

 
2017-09-25

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2017

 
 

Dalakalendern

2017-11-25
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 25 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan.

Kontakt: Staffan Müller, 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se. 

 

Plats: Samling Norsbro 

2017-11-27
Folkare Ornitologiska Förening - Mats Forslund visar bilder
Måndag 27 november kl. 19
 
Mats Forslund visar bilder och pratar om fåglar, djur och natur i Folkarebygden.
 
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16
2017-12-04
Tunabygdens fågelklubb - Månadsträff

Måndag 4 december kl. 19

 

Vår traditionella decemberträff med glögg och pepparkor. Lite bilder från året som gått och planering för resten av vintersässongen.

 

Plats: Fornby folkhögskola Ö. flygeln.

2017-12-11
Folkare Ornitologiska Förening - Bildvisning och smörgåstårta
Måndag 11 december kl. 19
 
Bildvisning och smörgåstårta. På årets sista träff ser vi på bilder, gamla och nytagna. Tag med dina egna som du vill visa.
 
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16
2018-01-08
Tunabygdens fågelklubb - Månadsträff

Måndag 8 januari kl. 19

 

”Vinterfågelmatningsprat” och snart dags för ”Vinterfåglar in på knuten-kampanjen” igen.

 

Plats: Fornby Ö. flygeln.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com